27 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Mångfalden hade centrum och gränser

Svartvik har fortfarande inte besvarat kärnfrågan: Varför vill han beteckna Judas evangelium som en kristen text, när den samtida kyrkan betecknade den som gnostisk och icke-kristen?Självklart fanns det en mångfald i den tidiga kyrkan, speglad till exempel i de olika perspektiv och betoningar som skiljer Johannes och synoptikerna åt.Men det var en mångfald med ett gemensamt centrum och med tydliga gränser.Johannes anger en sådan avgörande gräns i 1 Joh 4:2: ”Så kan ni veta vilken ande som är Guds ande: varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud, men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud.”Judas evangelium bejakar inte Jesus mänsklighet och kroppslighet och har därmed passerat den gränsen och är inte ett uttryck för kristen mångfald.Svartviks uppmaning till att föra ett civiliserat samtal i dessa frågor instämmer jag helhjärtat i. Läsarna får avgöra vem som i vår dialog har orerat och vem som har resonerat.

Fler artiklar från Debatt