15 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Felaktigt att klassmorfar skulle hotas av regeringens politik

nAnneli Särnblad (s) drar vilda slutsatser om regeringens politik i sin artikel i Dagen (19/4). Hon målar livfullt upp en hotbild som inte har någon förankring i verkligheten. Regeringen har inte lagt något förslag som kommer att innebära att stödet till Föreningen Klassmorfar ska upphöra.Den politik som den nya regeringen genomför innebär att ett antal arbetsmarknadspolitiska åtgärder kommer att förändras eller upphöra. Det är verksamheter vars effekter på arbetslösheten i de flesta fall varit små, för att inte säga obefintliga. Andra verksamheter som har en positiv effekt för den enskilde och för arbetsmarknaden kommer att finnas kvar. Verksamheten med Klassmorfar är ett sådant exempel.Klassmorfädernas betydelse på skolor runt om i landet är väl omvittnad. De bidrar med en vuxennärvaro som ökar lugnet och arbetsron. Deras närvaro innebär också ett värdefullt möte mellan generationerna. Samtidigt ger verksamheten de äldre arbetslösa män (och till viss del kvinnor) som deltar stärkt självkänsla genom att de får möjlighet att bidra med sina erfarenheter och vara en förebild för barn och unga.Kristdemokraterna har under lång tid varit mycket positiva till den verksamhet som föreningen Klassmorfar bedriver. Vi har både i riksdagen och runt om i landet arbetat för att stödja och uppmärksamma den. Nu fortsätter vi arbetet med att lyfta betydelsen av deras verksamhet inom regeringen.Vi vill därför betona att Anneli Särnblads utspel är obefogat. Det finns inga planer från regeringens sida på att upphöra med stödet till föreningen Klassmorfar. I en interpellationsdebatt i riksdagen fredagen den 20 april konstaterade arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin att det även efter regeringens neddragningar kommer att finnas90 000 platser kvar inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Inom detta bör Klassmorfar rymmas. Samtidigt som även kommunerna bör ta ett större ansvar på detta område.Särnblads utspel skapar onödig oro och osäkerhet bland klassmorfarföreningar och skolor. Vi kan bara beklaga att Särnblad på detta sätt riskerar att skada den verksamhet som hon säger sig vilja värna.Inger Davidson ochGunilla Tjernberg,kristdemokratiska riksdagsledamöter
Fler artiklar från Debatt