11 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Begrepp om Israel blandas ihop

Samfundet Sverige-Israel
blandar ihop ett antal viktiga begrepp när man kritiserar Diakonias hållning i konflikten mellan israeler och palestinier (19/6).
Att kritisera Israels illegala bosättningar, och de delar av barriären som ligger på ockuperad mark (80 procent enligt FN) är inte detsamma som att förneka Israel rätten och skyldigheten att skydda sin civilbefolkning med olika åtgärder inklusive murar eller checkpoints. Dessa får dock inte placeras så att de strider mot internationell rätt.
Att kräva att båda sidor inklusive Israel respekterar internationell rätt är inte detsamma som att ignorera statens Israels säkerhetsintresse.
Bara de senaste dagarnas tragiska utveckling har tydligt visat på att den begränsade rörelsefriheten och den misslyckade politiken på ockuperad palestinsk mark gynnat militanta rörelser och istället ökat riskerna för både de palestinska och israeliska folken.
Diakonias historieskrivning
utgår knappast från kriget och den efterföljande ockupationen 1967, däremot följer vår hållning om status för vad som är ockuperad mark den policy som i princip hela världssamfundet delar (exempelvis Sverige, EU, USA och FN).
Diakonia har tidigare inbjudit samfundet Sverige-Israel till direkta samtal. För att undvika vidare missförstånd kanske det skulle vara bra att anta det erbjudandet. Vi är, som tidigare påpekats, på plats i regionen sedan flera årtionden och skulle gärna bidra med information och kunskap om den verklighet som möter våra medarbetare, partner och de människor de arbetar för.
För Diakonia är det viktigt att rikta udden mot våld och folkrättsbrott från båda sidor, det gynnar civilbefolkningen på båda sidor och möjligheten till en rättvis och varaktig fred.
Fler artiklar från Debatt