15 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vi måste våga vara emot saker som hotar hela skapelsen

Tack ni som tänkt
över privatbilismen! Som kristna har vi en omöjlig uppgift; att leva i världen men inte av den. För oss som bor i glesbygd har den privata bilen blivit näst intill nödvändig på grund av att bilen gjort lanthandlare, skolor och annan viktig närservice olönsam.
Samtidigt kan man lätt se att bilen för vårt samhälle och enskilda blivit en avgud som vi väntar oss allt gott ifrån även när den inte alls är nödvändig, vilket illustreras väl av Kalle Dahlins svar på mitt debattinlägg. Där anklagas jag för att vara världsfrånvänd. Ja, kanske är jag det, men som kristen anser jag att vara världstillvänd är ett större problem. Vi ska ju stå för ett helt annat sätt att tänka. Vi ska göra det omöjliga. Men för Gud är allt möjligt. Därför vågar jag vara ”orealistisk”. Jesus gjorde och gör inte bara ”realistiska” saker, saker som vi är vana vid och därför ser som naturliga och ofrånkomliga. Jag tror på en Gud som åstadkommer mirakel och tar hand om änkan och den faderlöse. En Gud som matar sparvar och klär på liljor.
Jag tror också på en helig allmännelig kyrka som ska visa på denna himmelska förälder som uppmanat oss till att inte göra oss bekymmer, något som kan tyckas högst ”orealistiskt”. Jag hoppas att denna debatt och dessa tankar inte avslutas nu när semestrarna är över.
Jag hoppas att ni
med mig vill fortsätta fundera på och leva ett liv i Kristi efterföljd även på detta område. Hur lever vi i världen men av himmelriket? Om vi kristna inte vågar ifrågasätta Mammons många manifestationer i världen, vem ska då göra det? Om vi inte vågar profetera mot saker som hotar hela skapelsen, vem gör det i vårt ställe?
Fler artiklar från Debatt