15 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Stärk äktenskapet - försvaga det inte

Frågan om
äktenskap diskuteras den här veckan både på kyrkomötet och på moderaternas landsmöte. Om moderaterna beslutar sig för att verka för könsneutralt äktenskap, dödar de den viktiga debatt som skulle behöva föras över hela landet.
Remissbehandlingen av äktenskapsutredningen pågår till mitten av januari, men många tycker nog det är meningslöst att lämna in en remiss om majoriteten i riksdagen redan avgjort frågan. De som vill införa en könsneutral äktenskapslagstiftning hävdar i praktiken att föräldrarnas kön är utan betydelse, och irrelevant för barnens uppväxt och utveckling.
Samtidigt anser många att barnets behov av både pappa och mamma är så viktig så att man till och med vill kvotera föräldraförsäkringen. Om pappan nu är så viktig i alla andra sammanhang kan man ju undra varför han inte är det i det här fallet? I förskola och skola är det ett självklart faktum att såväl män som kvinnor behövs, och i övriga samhället strävar vi efter en jämn könsfördelning, därför att könen kompletterar varandra. Endast i denna fråga har hävdas att föräldrarnas kön är oväsentligt och att könen kan ersätta varandra utan att något av värde förloras. Den synen är oförenlig med biologiska fakta, mänsklig erfarenhet och psykologisk forskning.
Äktenskapet är uppbyggt kring barnet, konstaterade en fransk utredning i januari 2006, och för att tillvarata barnets intresse har fransmännen valt att bevara äktenskapet för man-kvinna-relationen. Sverige behöver stärka, inte försvaga, äktenskapet. Är det inte rimligt att den enda relation som kan föra livet vidare -man-kvinna-relationen - har en speciell plats i vår lagstiftning?
Fler artiklar från Debatt