19 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Muslimer missionerar inte – till skillnad från kristna

Under rubriken
”Upp till bevis Sveriges Unga Muslimer!” ifrågasätter Broder P den 18 december Sveriges Unga Muslimers strävan efter en interreligiös dialog mellan kristna och muslimer. Något som Broder P verka föga intresserad av då han istället kritiserar muslimska länder för att förvägra kristna att missionera där.
Det verkar uppenbart att Broder P:s kunskap om islam är bristfällig. En av de grundläggande skillnaderna mellan kristendomen och islam är just att det i kristendomen finns en stark och uttalad mission medan det inte finns en sådan motsvarighet inom islam. Det finns inga verser i Koranen eller i de religiösa texterna om att gå ut och missionera islam bland hednafolken.
Du kan med
andra ord inte likställa den svenska religionsfriheten med kravet på att idka mission i den muslimska världen. Det är två helt olika saker. Muslimer som flyttar till Sverige flyttar inte hit för att missionera islam medan kristna missionärer flyttar till Mellanöstern, Afrika och Asien för att missionera kristendom. Däremot kan man med rätta kritisera hur flera muslimska länder behandlar sina kristna minoriteter.
Fler artiklar från Debatt