18 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Psalmer berör i känslolivet


När Erik Stenlund den 14 maj skriver, att "det finns viktigare saker än musikalisk stil att irritera sig på" visar det på en stor okunnighet om hur människor, särskilt äldre, förknippar sitt känsloliv till just gamla psalmers melodier och framförande. Man behöver bara besöka äldreboenden där många lever vid melodier som de hört sedan många år.

När "Blott en dag..." i en tv-morgon togs fram som exempel på att Stig Hedenius inlägg var konstigt gav det inte en rättvis bild av hans reaktion. Den var, enligt mitt tycke, mycket fint framförd. Dessutom var det inte den av Erik Stenlund nämnda psalmen "Jesus är Herre", som jag menar var för svängig. Kommer inte ihåg den i min insändare berörda psalmens titel men den var i samma sändning som "Gyllne morgon".

Jag var verkligen inte ensam om att vid tittartillfället reagera på just den sångtextens framförande om Jesu lidande och död. Kanske var den bara ett enstaka olycksfall i sammanhanget. Många av programinslagen framförs verkligen härligt inspirerande, och det är bara att glädjas åt att SVT vill ger utrymme åt programmet.


I övrigt så måste min insändare ha grundligt missförståtts. Många psalmer framfördes på ett föredömligt sätt, men när meningen var att rösta fram vilken man vill topplacera bör man nog räkna med att den röstandes inlevelse från förr vill göra sig gällande och bidraga till att fälla utslag. Det är kanske inte så lätt när man kanske vänder sig mestadels till mycket unga människor.

Vad Erik Stenlund i övrigt påpekar angående andra mer profana inslag i programmet, så håller jag med honom att det inte ger rättvisa åt att kalla programmet "Psalmtoppen".

Fler artiklar från Debatt