04 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kollektivavtalet kan ha samma verkan som Paulus brev till församlingarna


Det må väl vara mig förlåtet att jag skriver en slutreplik på Tommy Liljas svar och hans artikel om den fackliga vägen som motpol av den bibliska vägen (16 juli).

Jag gör det som uppväxt i ett pingstpastorshem och med cirka 40 års tjänst som pingstpastor, varav de sista åtta åren som församlingskonsult inom pingströrelsen.

Den erfarenheten gör att jag vet att arbetsförhållandena inom frikyrkan och pingströrelsen inte är den bild av det himmelska som vi kanske tror och hoppas och önskar.

Jag tror inte att man skall se en motsättning mellan Bibelns undervisning och de ambitioner som finns inom både arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer att skapa drägliga förhållanden för anställda.


Kanske är det änviktigare att ta till sig det positiva i det senare just i de idèburna verksamheterna, såsom församlingsarbetet, då det är lätt att brinna för saken och man kanske har svårt att sätta gränser och därmed bränner ut sig.

Dessutom vill jag påpeka att Jesus ofta talar om Guds rike i bilden av tjänst och arbetsplats. Tyvärr vet jag, att i dessa sammanhang är det samma mänsklighet och småaktighet som härskar som i det vanliga arbetslivet, och för mig var det en välsignelse när kollektivavtalet inom församlingarna reglerade arbetsförhållanden och vi fick en regelbok med vilken vi kunde lösa konflikterna. Kanske kollektivavtalet kan ha eller har samma verkan i arbetssituationen för de anställda i frikyrkan som Paulus brev till församlingarna hade.


Genom att pingstförsamlingarna/arbetsgivarna på Pensionsstiftelsens inrådan gick med i Arbetsgivaralliansen blev samtidigt alla anställda också trygghetsförsäkrade i Trygghetsrådet (TRS) och tryggade inför framtiden om församlingens ekonomi inte längre klarar den anställdes lön.

Jag skulle kunna ge vittnesbörd om betydelsen av detta från pastorsfamiljer, vilket ju inte utrymmet tillåter.

Som pastorsbarn med flera syskon vet jag också att upplevelsen av pastorns arbete och engagemang kan uppfattas mycket olika av familjemedlemmarna, och nog inte kan tolkas av den som har tolkningsföreträde i en tidningsdebatt.

Fler artiklar från Debatt