21 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vill Evangeliska frikyrkan verkligen vara helt åtskild från staten?

Jag uppskattar inställningen av Evangeliska frikyrkans styrelse (EFK) att säga ifrån angående äktenskapslagstiftningen. Det är exempellöst dåligt av vår regering att inte lyssna till alla de samfund som utför vigslar. Att meddela i en debatt att vi är beredda att avsäga oss vigselrätten om riksdagen fattar ett beslut som skulle kunna tvinga vigselförrättare att viga homosexuella är rätt och riktigt.

I det uttalande som EFK:s styrelse gjort hänvisar man till den baptistiska traditionen av åtskillnad mellan kyrka och stat. I artikeln i Dagen den 5 februari hänvisar man till samma sak, men denna gång till den anabaptistiska traditionen.
Men det som gör mig fundersam är det uttalande som Anders Blåberg gör i artikeln. "Vi har inom samfundet fört en diskussion kring om det är rätt att vi som pastorer utför tjänster åt staten. Det är en teologisk positionering ..."

Detta är på inget sätt en ny debatt. Relationen mellan kyrka och stat böljar fram och tillbaka genom årtiondena. Vi som gick på Örebro Missionsskola i början på 1990-talet kommer ihåg att det fördes samma diskussion då kring skolan och detta var även uppe på en årskonferens.
Men menar verkligen styrelsen och missionsdirektorn att man ska gå in på denna mer radikala väg? Om man gör det så borde det få som konsekvens att man tar bort examensrätten för alla som går på Teologiska högskolan i Örebro.
Att utfärda betyg och examen är definitivt en myndighetsutövning så det borde man lämna ifrån sig i samma stund som man avsäger sig vigselrätten med den baptistiska motiveringen.

Att ta emot Sidabidrag borde väl vara samma sak eftersom vi vet att det alltid med pengar kommer styrning. Ett fritt och sant anabaptistiskt samfund borde inte ta emot statens pengar heller. Och som en följd av detta borde man även uppmana alla församlingar att se till att man inte tar emot lokala aktivitetsbidrag heller.
Om nuvarande styrelse är så teologiskt präglade som man hävdar så välkomnar jag att man är konsekvent helt ut och inte använder det som ett argument utan att ha tittat på konsekvenserna för helheten. Har man diskuterat detta i sin teologiska positionering?

Jag tycker att EFK skulle invänta den kommande lagstiftningen innan man tar ställning. Om lagen blir som man befarar ser jag det som nödvändigt att återlämna vigselrätten, men vi är inte där ännu.
För de pastorer som rör sig bland alla dem som ännu inte lärt känna Kristus så är möjligheten att viga dessa en av de mest naturliga tillfällen att dela med sig om tron på Jesus och dela ett kristet sätt att se på äktenskap och samliv.
Att frånta dessa denna möjlighet redan innan vi vet hur en kommande lag ser ut visar att styrelsen tänker mer inomkristligt och politiskt än evangelisatoriskt.
Fler artiklar från Debatt