17 september 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Nätverket för klassisk baptism borde läsa vad Jesus verkligen säger

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.


"Vi kan inte längre i trohet mot Jesus vara stillatigade". De stolta orden deklarerade det nybildade "Nätverket för klassisk baptism och kristen tro" den 29 december. Alla vi som håller på med socialt arbete spetsar öronen. Kommer här äntligen en grupp som vill ta fram den ofta försummade diakonin i frikyrkan? Men homovigslar är det enda konkreta nätverket nämner.

Företrädarna för nätverket, bland andra Thomas Forslin, syns ha läst sin Bibel dåligt. Jesus tar aldrig upp ämnet homosexualitet. Det ämnet behandlas för övrigt knappast alls i Nya testamentet. Undantaget är enstaka yttranden hos Paulus, där det inte ens är säkert att det handlar om det vi menar med homosexualitet. Så att leva "i trohet mot Jesus" kan knappast handla om att engagera sig mot homovigslar.

Nätverket borde i stället slå upp sina Biblar och läsa vad Jesus verkligen säger. Att bry sig om medmänniskan är ett av hans huvudteman. Jesus berättar i sitt stora tal om tidens slut, (Matteus kap. 25) om två grupper. Bägge undrar förvånat när de skulle ha sett Herren hungrig, törstig, naken eller i fängelse så att de kunde besöka honom. Jesus svarar den ena gruppen: "Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort mot mig". Den andra gruppen får svaret: "Vad ni inte har gjort någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort mot mig". Och Jakob, enligt traditionen Jesu bror, skriver i sitt brev: "Så är det med tron, utan gärningar är den död!".


Dessa centrala citat ur Nya testamentet visar att nätverket har fel när man anser sig följa Jesus. Om Jesus verkat i dag skulle han aldrig ha tagit upp kamp mot en utsatt grupp som de homosexuella. Däremot hade han antagligen uppmuntrat trohet och fasta förbindelser både bland dem och bland alla andra människor.

Klassisk baptism verkar nätverket också vara obevandrad i. Den tog på allvar det Jesus sade i sitt tal om tidens slut. Till de klassiska baptisterna hör den amerikanske pastorn Walter Rauschenbusch (1861-1918). Han var pastor i ett fattigdistrikt på Manhattan. Senare blev han professor. Rauschenbusch var med och grundade social-gospel-rörelsen. Den engagerade sig på kristen grund i frågor om fattigdom, alkoholism, kriminalitet, etniska konflikter, problemområden i storstäder, hygien, brist på utbildning och internationell fred.


En annan klassisk baptist är pastor John Hedberg i Ebeneserkyrkan (nu Söderhöjdskyrkan), Stockholm. Han skaffade 1900-1916 fosterhem åt mer än 3000 övergivna barn. Hedberg grundade 1905 Kristinedals skolhem i Dalsland med en helt ny pedagogik, där ungdomar med problem fick utbildning och stöd, inte på en stor institution, utan i små stugor, som skapade läkande hemmiljö.

Skolhemmet drivs fortfarande i samma stugor, nu av Gryning Vård AB, ett allmännyttigt företag, ägt av kommunerna i Västra Götaland.

Nätverket kan också ta en titt på hur nutida svensk baptism vill vara trogna Jesus. Älvdalens baptistförsamling med knappt 40 medlemmar har ett kontaktnät av tusentals personer i en kommun med under 8000 invånare.

I ett EU-projekt för långtidsarbetslösa där församlingen samarbetade med kommunen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, näringslivet och församlingen beskrivs baptistförsamlingen så här:

"Har mångårig erfarenhet av stöttning och arbete med personer med arbetshinder, alkoholproblem och andra sociala problem". Det går en direkt linje mellan Jesu tal om tidens slut och denna beskrivning.


Eller kika på Kungsportskyrkan i Huskvarna. Över 500 personer får varje vecka friskvård, till och med på julafton. Ett hundratal överviktiga barn från 70 familjer har fått hjälp. Människor med missbruksproblem får arbetsträning. Detta är att möta "mina minsta bröder".

Vakna upp, kära nätverk, och se vad som är trohet mot Jesus och klassisk baptism. Vi behöver mera av bådadera.

Erik Lindberg,

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt