06 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Sverige kan ta ledning i klimatfrågan – om vi vill

Sverige skulle kunna införa ett nytt miljömål.

Orkanen Sandy som drabbade USA:s östkust var en kraftig påminnelse om den globala uppvärmningen. I år gick varken Barack Obama eller Mitt Romney till val på kraftfulla åtgärder för att hejda klimatförändringarna. Kanske är det fel att vänta sig att de stora utsläpparländerna ska gå före? Enligt den kinesiska forskaren Dale Wen är det lättare att få med andra stora utsläpparländer, som Kina, genom att mindre länder går före. Det är därför viktigt att Sverige tar ledarrollen i detta internationella klimat­arbete.

När Sandy slog till var det många som undrade vilken roll klimatförändringarna spelade. Affärstidningen Businessweek utropade: ”Its global warming, stupid!”

Bland forskarna är man överlag överens om att de extrema väder som vi har sett de senaste åren är precis vad vi kan förvänta oss av klimatförändringarna.

I år har närmare två tredjedelar av USA drabbats av en allvarlig torka och skogsbränder har härjat i stora delar av USA och Europa. Kina har de senaste åren drabbats hårt av allvarliga torkor. Det har inneburit förlorade jordbruksintäkter som uppgått till många miljarder kronor och det har drabbat fattiga hårdast.

2012 ser ut att bli det varmaste året för USA sedan mätningarna inleddes. Det arktiska sommaristäckets utbredning slog nytt bottenrekord i år. Den 16 september täckte det en yta på 3,41 miljoner kvadratkilometer – den lägsta noteringen sedan mätningarna inleddes 1979.

Sverige skulle om vi så önskade kunna vitalisera klimatarbetet. Vi skulle kunna införa ett nytt miljömål som belyser hur vår konsumtion i Sverige i praktiken exporterar miljöförstöring utomlands. Vi skulle kunna föra in konsumtionsperspektivet på utsläppen i de internationella klimatförhandlingarna. Varje land bör ta ett ansvar för den klimatpåverkan som genom konsumtionen uppkommer i andra länder. Exempelvis härrör drygt 22 procent av Kinas utsläpp av växthusgaser från exportindustrin, vilket borde belasta importörernas klimatbudgetar.

De nationella miljökvalitetsmålen tar inte hänsyn till Sveriges miljöpåverkan i andra länder. När produktionen av varor och livsmedel förflyttas till andra delar av världen flyttas också den miljöpåverkan produktionen innebär till dessa länder. Ett arbete bör initieras för att klargöra hur varor och tjänster som importeras påverkar miljön.

Jonas Paulsson, talesperson för Klimataktion

Fler artiklar från Debatt