18 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vilket Sverige och Europa vill du ha?

Fundera på om det parti du tänker rösta på har modet att säga nej till rasism

Runt om i landet vill partier som grundar sig på nazismen komma in i kommunfullmäktige, EU-parlamentet, riksdagen och andra beslutande församlingar. Det är partier som klassar medborgare efter etnisk tillhörighet. Det är partier med anhängare som hotar, trakasserar och misshandlar människor som inte tycker som dem.

Som samhällsmedborgare har vi makten och ansvaret för att välja in partier som står för människors lika värde. På många orter går kyrkor och andra organisationer in och täcker där samhället backat. Kyrkor öppnar dörren för flyktingar och sörjande vid kriser.

Lägg din röst på partier som är seriösa i frågor om allas lika rätt till välfärd, som inte delar upp befolkningen i vi och dem och som är beredda att arbeta för förändring utan att leta syndabockar.

Vilket Sverige och Europa vill du ha?

Fundera på om det parti du tänker rösta på har modet att säga nej till rasism, marginalisering och modet att säga ja till alla människors lika värde. Delta i protester och fortsätt säga nej till att nazister tar över förstamajtåg och liknande.

Tala med dina vänner, dina skolkompisar, dina arbetskamrater! Rösta den 25 maj i EU-valet och den 14 september i de allmänna valen.

Du påverkar genom din röst!

Anna-Karin Bengtsson (MP), Älmhult,

Michael Öberg (MP), Älmhult,

Håkan Larsson, fil doktor historia

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar