Debatt

Bibelns ordning – en tro, ett dop, en Gud

Läs Bibeln – inte för att söka stöd för dina tankar utan för att söka Guds tankar och planer.

Jag förstår problematiken med en sammanblandning av Pingst, EFK och Equmenia. Särskilt om frågan inte har lösts före samgåendet genom över­låtelse, bön och bibelläsning.

Om vi alla kristna står på grunden att Bibeln är Guds ord blir allt mycket lättare. Bibeln talar bara om ett dop, i vatten och efter eget beslut. Något annat bibliskt dop finns inte.

Blanda inte ihop dopet med barnvälsignelse – med lite vatten på pannan – som sker efter beslut av annan person. Att följa Guds ord har alltid en stor välsignelse med sig. Att inte följa Bibeln har motsatt effekt.

Hur gjorde församlingens huvud, Jesus? När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Matt. 3:16.

Johannes döpte i Ainon nära Salim – där fanns det gott om vatten – och folk kom dit och blev döpta (Joh 3:23). Och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan (Matt 3:6).

Dopet är en naturlig följd av omvändelsen. Den som tror och blir döpt skall vara frälst (Mark 16:16).

Tydligen finns kravet att genom dopet till döden bli begravda med honom, för att vi också skall leva det nya livet (Rom 6:4).

Varför går både den Etiopiske hovmannen och Filippus ner i vattnet om de lika gärna kunde ha stannat vid strandkanten för att ta en näve vatten i handen och döpa hovmannen med?

Lewi Pethrus ville inte ha någon form av församlingsordning (som medför människotankar) utan höll sig till Bibeln.

Låt oss gå in i bön och fasta! Det är vad Gud vill. Läs Bibeln – inte för att söka stöd för dina tankar utan för att söka Guds tankar och planer.

Gunno Nylander, föreståndare, Nytt liv – Kristen gemenskap, Danderyd

Fler artiklar för dig