28 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Johan Håård: Ett svek att lägga ner Frizonfestivalen

Klart är att Sveriges kristna ungdomar i framtiden kommer få vara utan det bästa forumet som finns för att både finna och växa i tro.

Att lägga ner Frizon är ett svek mot Sveriges kristna ungdomar. Tänk om och låt festivalen leva vidare.

Sedan starten 1999 har festivalen Frizon varit ett naturligt inslag i sensommaren för Sveriges kristna ungdomar. En sista kul helg innan skolan börjar igen, såväl som en chans att få lära känna Jesus och nya kompisar. Men efter 20 år har EFK bestämt sig för att lägga ner den populära festivalen. Evangeliska frikyrkan ”söker andra former för unga människors engagemang”, som de själva skriver på sin hemsida. Vilka dessa former blir är för närvarande oklart. Klart är dock att Sveriges kristna ungdomar i framtiden kommer få vara utan det bästa forumet som finns för att både finna och växa i tro.

Frizon är en fantastisk plats. Det är en fantastisk plats för icke kristna att möta Jesus på. Det är en fantastisk plats för redan kristna ungdomar att växa i tro. Framför allt en plats för unga kristna att möta andra kristna, något som absolut inte ska underskattas i en tid där sekulariseringen är på frammarsch och kristendomen på reträtt. Jag vill gå så långt som att säga att Frizon utan tvekan är Sveriges bästa forum för kristna ungdomar. Här får man vara sig själv och bli accepterad för den man är. Här kan man leva ut sin kristna tro utan att bli förlöjligad, dumförklarad eller utskrattad.

Läs också: Josefine Arenius: Vår nostalgi från Frizon får inte kväva nya, unga idéer

Frizon är och har för många, inte minst mig själv varit sommarens absoluta höjdpunkt. Vi måste förstå att alla ungdomar inte har andra ungdomar i sin församling att umgås och diskutera sin tro med. Alla har inte ens en församling. Vidare saknas det i frikyrko-Sverige ofta ett forum för unga i åldern 16-25 år. Dessa ungdomar åker inte på sommarläger, men de åker inte heller på större konferenser. För att inte tappa dessa unga i en redan nog så omvälvande period i sina liv måste alternativ som Frizon finnas. Kyrkan ska finnas där ungdomarna finns.

Att antalet besökare på Frizon successivt sjunkit är självklart inte bra, men är det enbart Frizons fel? Antalet kristna i Sverige fortsätter att minska, främst bland ungdomar. Vi ökar inte den siffran genom att låta ytterligare en mötesplats för unga kristna gå i graven. För varför ska Frizon gå samma öde till mötes som Hultsfredsfestivalen och Arvika­festivalen? Snarare är det nu mer än någonsin som Frizon har chans att fånga upp dem som annars skulle åkt till dessa festivaler. Det är allt annat än modigt att ge upp och lägga ner Frizon. Sant mod är att köra på trots alla odds.

Går festivalen inte runt ekonomiskt är det möjligt att förändringar behöver göras. Men det är inte rimligt att bara lägga ner Frizon. Höj priserna, minska antalet programpunkter och talare? Korta ner festivalen och håll Frizon fredag till söndag? Det finns många tänkbara lösningar, men jag är enig med EFK om att konceptet kan behöva läggas om. Att arrangera Frizon över samfundsgränserna och söka samarbete med exempelvis Pingst eller Equmenia är också ett alternativ. Ungdomar från bägge rörelserna besöker Frizon varje år och ett samarbete skulle främja vidare samarbete samfunden emellan.

Att lägga ner Frizon är ett svek. Det är ett svek mot alla kristna ungdomar som i skolan och i sin vardag får höra att de inte duger, som får höra att Bibeln är en sagobok, som får höra att om 50 år kommer inga kristna finnas kvar i Sverige. Jag vädjar till EFK och Frizons ledning att tänka om och låta Frizon leva vidare. Det är möjligt att festivalen behöver genomgå förändringar, men på det stora hela betyder Frizon för mycket för alldeles för många människor för att man bara ska lägga ner. Den slutgiltiga frågan vi alla behöver ställa oss är: Vill vi att den kristna tron ska leva vidare i kommande generationer? I sådana fall behövs forum för ungdomar, inte minst Frizon.

Johan Håård, flerfaldig Frizonbesökare och ungdomsledare i Equmeniakyrkan

Fler artiklar från Debatt