Debatt

Stanley Sjöberg: De räcker inte att pastorer uppmanar oss att gå till kyrkan

Språket måste vara begripligt och inte ske på latin eller gammal grekiska, men inte heller på engelska.

Gudstjänsterna behöver erbjuda bibelförankrad undervisning, tid för bön och andliga gåvor att fungera, skriver Stanley Sjöberg.
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Daniel Röjås uppmaning om att “det är viktigt att du som kristen går i kyrkan” behöver kompletteras med en viktig dimension. Det gäller ansvaret att ge mening och innehåll för att vilja vara med regelbundet i kyrkan. En gudstjänst som samlar folket måste alltid ha grundläggande bibelundervisning med fördjupning i hur Bibeln förklarar och vägleder till att tillämpa och uppleva det som predikan handlar om.

Jag har tillsammans med pastor David Yonggi Cho varit med i ledningen för Church Growth International och följt rapporterna om församlingar som växer. Dessutom har jag varit engagerad i växande församlingar som varje helg dubblerat sina gudstjänster och byggt allt större lokaler för att ge utrymme för alla som vill vara med i kyrkan.

Det utmärkande var då att den gemensamma sången och all musik bars upp av ett budskap som gav undervisning utifrån Bibelns texter. Dessutom måste språket vara begripligt och inte ske på latin eller gammal grekiska, men inte heller på engelska om de som samlas inte har det språket hemma och på jobbet.

Vill vi till exempel nå närmare en miljon muslimer som med stor svårighet lär sig svenska, ska de inte behöva lära sig förstå gospel på engelska med amerikansk dialekt eller modern musik som dränker budskapet för lyssnaren.

Samtidigt finns möjligheten med differentierade gudstjänster de det ges frihet för olika språk och musikaliska uttryck för att ge förståelse för budskapet på arabiska eller på engelska.

Jag lärde mig av några växande församlingar att alltid göra en utvärdering efter en gudstjänst. Då fick de som var samlade svara på några frågor om hur de upplevde sången, musiken, predikan, bönen med mera. Genom att regelbundet få återkoppling medverkade detta till att allt fler samlades.

Det räcker inte att pastorer och präster uppmanar till att komma till kyrkan. De som inbjuds måste erbjudas det som utlovas, nämligen bibelförankrad undervisning, tid för bön och andliga gåvor att fungera!

Stanley Sjöberg, pastor

Läs fler reaktioner på debattartikeln Krister Nordin: Gudstjänsten riskerar att bara bli en vana

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig