28 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

David Tosteberg: Gud är med oss även i dessa svåra tider

Vi har aldrig varit med om något liknande. Åtminstone kan jag slå fast att jag aldrig varit med om något liknande. Aldrig förr har jag uppdaterat mig dagligen om dödssiffror. Aldrig förr har jag hållit avstånd till släktingar och vänner. Aldrig förr har jag mött en sådan utbredd osäkerhet om framtiden. I hela världen!

Men mitt perspektiv är ju så litet och så kort. Vi, mänskligheten, har ju överlevt värre saker än det här och också i Sverige har vi genomlevt otaliga krig och tider av både hungersnöd och fruktansvärda farsoter. Jag har själv sjungit orden i litanian ”... för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand… bevara oss, milde Herre Gud!”, men nog har det alltid känts som förlegade ord om en svunnen tid. Inte så längre.

Plötsligt är vi där tillsammans. Plötsligt knyts vi på nytt ihop med tidigare generationer som tvingats utstå mörka tider. Hur överlevde man? Hur hanterade man oron? Var fann man ledning, tröst och hopp?

I Bibeln kallas Jesus ibland för "Gud med oss". Vi är inte lämnade ensamma i det här. Inte utlämnade åt virusets nyckfullhet och slumpens obarmhärtighet. Gud är med också under dessa tider. Han är med oss mitt i mörkret. Läs gärna psaltarpsalmen 23 om Gud som vår herde och tryggheten hos honom.

Jesus är också ”Gud för oss”. Han är inte bara en kudde att gråta ut i, han är också aktivt deltagande i kampen mot det onda. Ja, långt mer än så. I en högst påtaglig mening har han redan vunnit segern åt oss. Döden är besegrad, en gång för alla. ”Livet vann, dess namn är Jesus”. Hur mycket vi än sörjer och saknar våra nära och kära är den kristna begravningen aldrig en förtvivlans stund, utan alltid fylld av hopp.

Slutligen får vi inte glömma att Jesus också är ”Gud i oss” genom sin helige Ande. Han vill genom oss förvandla och nyskapa världen. Den nya skapelsen tog sin början när Jesus kom ut ur graven. En löjeväckande tanke i romarrikets brutala maktvärld och en lika löjeväckande tanke för många i dag. Men en tanke som miljarder av människor i dag bygger sitt liv på och en tanke som historiskt ligger till grund för både mänskliga rättigheter, välfärdsstaten och exempelvis metoo-rörelsen – se historikern Tom Hollands bok ”Dominion (2019).

Gud jobbar genom oss människor och han utmanar ständigt både dig och mig att ansluta oss till hans världsbygge. Ofta börjar det i det lilla, i oss själva: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Men får det växa skapar det en ny och bättre värld, eller hur?

Vi behöver Gud, vi liksom våra förfäder och förmödrar. Inte bara i tider som upplevs hotfulla, riktningslösa och mörka, utan i alla tider. Och Gud är med oss, för oss och vill vara i oss.

David Tosteberg, församlingsherde, Gudmundrå

Fler artiklar från Debatt