17 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vår tacksägelse var inte stark nog för att få delta i gudstjänsten

Vi blev självklart besvikna när vi hörde att vi inte var välkomna in i kyrkan då vår tacksägelse inte var stark nog.

Tiden vi lever i är på många sätt extrem och unik. Den kräver uppoffringar från alla medborgare för att vi ska klara oss ur situationen som pandemin innebär. Det är särskilt viktigt att tänka på våra äldre och svaga som är de allra mest utsatta. De som inte alltid har möjlighet att stå upp för sig själva.

I ett öppet samhällsklimat hoppas vi få kunna föra diskussion å våra och våra medmänniskors vägnar utan att bli bemötta med personangrepp. Det är beklagligt att kyrkoherden valde att ägna debattutrymmet till att skriva om oss i stället för att föra ett samtal kring en svår fråga – gränsdragningen mellan att ha öppna gudstjänster/andakter och att följa myndigheternas riktlinjer.


Alla kyrkor har rätt att avgöra vilket urval de vill göra avseende kyrkobesökare. Vi förstår att det är en svår uppgift och att kyrkorna gör så gott de kan. Men vi vet samtidigt att vi inte är ensamma om att ha mött den här typen av situationer runt om i landet de senaste månaderna.

Vi blev självklart förvånade och besvikna när vi får höra att vi inte var välkomna in i kyrkan baserat på styrkan i vår tacksägelse. Särskilt när det samtidigt gick runt många turister i lokalen. Därför vi tog upp frågan om att Folkhälsomyndighetens rekommendationer skapar komplexa situationer.

Det är tydligt att Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte är anpassade efter hur verkligheten ser ut, eftersom samma regler gäller för små bykyrkor och stora domkyrkor. Kyrkor med helt skilda förutsättningar för fysisk distansering. Vår uppfattning är att Vadstena Klosterkyrka är en av många kyrkor runt om i landet som tvingas avvisa personer som de egentligen hade kunnat ta emot samtidigt som fysisk distansering upprätthållits. Det är en sorglig situation, särskilt för kyrkor som tvingas visa bort människor som de egentligen vill välkomna.

Sedan vår debattartikel publicerades har Folkhälsomyndigheten öppnat upp för att öka maxantalet besökare till 500 personer på gudstjänster. Vår förhoppning är att regeringen på Folkhälsomyndighetens rekommendation fattar beslut om att anpassa reglerna efter sammankomsternas natur och storleken på lokalen.

Edvin Bernhardsson, Stockholm

Sabina Bernhardsson, Stockholm


Fler artiklar från Debatt