08 december 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Staten ska inte förbjuda bärandet av slöja

Ett slöjförbud står i skarp konflikt med bärande kristdemokratiska principer och riskerar att få motsatt effekt, skriver Lennart Bondeson.

Muslimsk flicka med slöja
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Det är självklart att vi ska göra allt för att bemöta den hederskultur och extremistiska islamism som flickor och kvinnor utsätts för. Men ett förbud mot slöja, som Denisé Cassel och Jerry Broman argumenterar för i en debattartikel i Dagen 16/4, är helt fel väg. Det riskerar att bli kontraproduktivt och står i konflikt med religionsfriheten.

Det är anmärkningsvärt att föreslå att staten genom lagstiftning ska förbjuda olika uttryck för religionsutövning, till exempel att bära slöja. När kristdemokrater driver sådana förslag är det emot det som partiet står för, där man principiellt slagits för familjernas frihet och rätt att uppfostra sina barn utifrån sin övertygelse och en positiv hållning till friskolor.

Vidare är det självklart att civilsamhällets aktörer, som religiösa samfund, har rätt att vara självständiga; staten ska inte lägga sig i och styra över dem. Kristdemokraterna är tydliga med politikens gränser. Ett slöjförbud bryter helt mot den grundläggande hållningen. Det är något oerhört att föreslå lagstiftning mot trosutövning!

Ett förbud som begränsar religionsfriheten, i detta fall användandet av slöjor, blir i praktiken ett misstänkliggörande av alla muslimer och riskerar att stärka islamofobi och främlingsfientlighet.

Förbud riskerar på sikt att föda krav på fler förbud [...] med stark polarisering som följd.

—  Lennart Bondeson

Det finns negativa erfarenheter från Frankrike, som 2004 införde förbud mot slöja i förskola och skola, som man bör beakta. Familjer väljer att hålla sina barn borta från förskolor och flyttar barnen till privata konfessionella skolor som ökat markant efter lagstiftningen. Hemundervisning och undervisning från moskén har ökat och här hamnar de flickor som tagits ur den vanliga skolan på grund av slöjförbudet. Det stärker också de islamistiska radikala krafterna.

Frankrikes exempel visar det vanskliga med att i lagtext konkretisera och reglera människors klädsel utifrån religion. Förbud riskerar på sikt att föda krav på fler förbud – det riskerar att handla om förbud mot kippa, turban och kors, med stark polarisering som följd.

Skurups och Staffanstorps kommuner under ledning av SD och M införde slöjförbud, men förvaltningsrätten upphävde förbudet i november 2020 då det strider mot religions- och yttrandefriheten som regleras i Europakonventionen och regeringsformen.

Samma bedömning gjorde Skolverket och diskrimineringsombudsmannen. När Skurup tog beslutet om slöjförbud blev resultat det motsatta, fler flickor kom till skolan med slöja än tidigare!

Risken med slöjförbud är att det blir kontraproduktivt och får motsatt effekt. Det blir främst ganska meningslös signalpolitik som riskerar att stigmatisera religionsutövning i allmänhet och muslimsk trosutövning i synnerhet, samtidigt som motsättningarna i samhället stärks.

Kristdemokraternas riksting avslog 2019 en motion om slöjförbud, det är den hållningen som gäller.

—  Lennart Bondeson

Huvudfrågan är hur man bedömer Europakonventionen 9:2, det vill säga vilka begränsningar som är rimliga att göra. Ett sådant ingrepp måste ge nödvändig effekt, vilket i detta fall är synnerligen osäkert och inte troligt. Om staten genom lagstiftning ska begränsa religionsfriheten måste det vara icke-diskriminerande, vilket inte är fallet.

Därför är min slutsats att slöjförbud kolliderar med religionsfriheten, det diskriminerar muslimska troende och kommer sannolikt inte få avsedd effekt.

Kristdemokraternas riksting avslog 2019 en motion om slöjförbud, det är den hållningen som gäller. Ett slöjförbud står i skarp konflikt med bärande kristdemokratiska principer och grundhållning. Religionsfrihet är aldrig förenlig med förbud!

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt