Debatt

Låt medlemmars medlemskap flytta vidare till den nya orten

I Svenska kyrkan överförs du automatiskt till den församling du har flyttat till. Här har frikyrkan något att lära. Vi tror att många av dem som inte finns kvar fysiskt i våra församlingar inte ens tänker på att de finns kvar i en matrikel, skriver Bo och Britt-Marie Liljestrand.

I somras gjorde vi en bilresa med goda vänner. Själva har vi erfarenhet från gamla Örebromissionen och Svenska missionsförbundet och är i dag medlemmar i Svenska kyrkan. Våra goda vänner är sedan barnsben pingstvänner. Bilresan gav mycket tid för samtal.

Ett ämne som engagerade oss alla var frågan om frikyrkans medlemsantal och rädslan som vi upplever finns på många håll att stöta bort de medlemmar som inte längre kommer till gudstjänsterna; människor som är utflyttade eller slutat delta men som kvarstår i medlemsregistret, den så kallade matrikeln.

Ingen av oss visste egentligen hur man ska gå tillväga för att komma åt detta problem. Det kan vara så många som berörs, föräldrar, make/maka samt att församlingar får färre medlemmar om ickeaktiva inte längre skulle finnas kvar i matriklarna.

Vi, som numera är medlemmar i Svenska kyrkan, ser att problemet redan delvis är löst där. Om du flyttar till en annan ort eller stadsdel överförs du automatiskt till den församling du har flyttat till. En tanke föddes om att här har även frikyrkorna en möjlighet – en möjlighet att ge den som flyttar/har flyttat en ny chans.

Vi tror att många av dem som inte finns kvar fysiskt i våra församlingar inte ens tänker på att de finns kvar i en matrikel.

—  Bo och Britt-Marie Liljestrand

Med lite mer tankegång kan det säkert användas på alla, även de medlemmar som finns kvar i det aktuella samhället och står kvar i matrikeln men som i dag inte kommer till församlingens samlingar.

Vi tänker oss att församlingens pastor skulle kunna formulera ett brev med ungefär följande innehåll (och här fokuserar vi på dem som är på gång att flytta eller har flyttat):

Hej Anders Andersson!

Jag, som din pastor, har fått reda på att du flyttar under sommaren. Vår församling önskar dig all välgång och lycka i dina nya förutsättningar.

På din nya ort har vi en systerkyrka, som heter Kyrkan, där pastor Lars Larsson tjänstgör.

En fråga, innan du flyttar: Vill du gå med i församlingen på din nya ort eller stå kvar som medlem i vår församling? Hör jag inget från dig så skickar jag ett flyttbevis till din nya församling.

Med vänliga hälsningar,

pastor Östen Östensson

Genom att ta en sådan här kontakt med alla som är på väg att flytta eller redan har flyttat ger man alla en chans att tänka till om sin kyrka. Vi tror att många av dem som inte finns kvar fysiskt i våra församlingar inte ens tänker på att de finns kvar i en matrikel – de betalar ju ingen medlemsavgift, blir väldigt sällan kontaktade i andra ärenden och kyrkan de flyttat ifrån är inte längre en del i deras liv.

När ett sådant här brev kommer måste de tänka till, och väljer de att inte göra något flyttas de över till en ny församling nära dem. De kommer då att få en förnyad kontakt med kyrkan, och kanske är det så att de i just det ögonblicket står i ett skede när kyrkan i den nya staden kan spela roll.

Oavsett om personen hör av sig eller inte finns en möjlighet att skapa kontakt, förhoppningsvis en positiv, samtidigt som det kan städas i matriklar som inte längre stämmer. Är det en person som är delvis aktiv skapar hemförsamlingen en automatisk kontakt med en ny församling – till exempel när en student flyttar till en ny stad för att läsa.

Om de kyrkor som finns på orter dit andra kyrkors medlemmar flyttar för att studera får reda på att systerförsamlingars medlemmar anlänt och får ta del av adresser, e-post och telefonnummer, skulle det förenkla möjligheterna att skapa kontakt och ge utrymme för tillväxt bland de nya medlemmarna.

Det här gäller förstås även om någon vill stå kvar som medlem i den gamla församlingen medan de studerar på annan ort. Studenterna behöver etablera kontakt med församlingen på den nya orten för att hålla fast i sin tro och kunna växa.

Så lär av Svenska kyrkans system. Ge medlemmarna bästa möjliga förutsättningar till aktivt medlemskap – och få en uppdaterad matrikel!

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig