Debatt

Varför vakar inte Dagen över det kristna perspektivet?

Replik. Tidningen Dagen på ledarplats slätar över, i stället för att själv vara en sanningssägande profetröst, skriver Olof Enghag. Dagens opinionsredaktör Frida Park svarar under artikeln.

I ledaren Sverige måste få läka ihop konstaterar Frida Park att var femte svensk har röstat på ett parti grundat av nazister, på grund av den oro man känner. Samtidigt blir ledaren förvånansvärt överslätande med att det finns djupa åsiktsskillnader mellan de röstande och mellan de politiska partierna.

Bland annat skriver Park “ … men vi måste slå hål på misstron gentemot meningsmotståndare, som ju även de är våra medmänniskor, att deras enda uppsåt skulle vara att göra mig och landet illa.” Artikeln avslutas med en uppmuntran om att be och vara både fridsstiftare och sanningssägande profeter.

Min uppenbara fråga är varför tidningen Dagen på ledarplats inte själv vågar vara en sådan sanningssägande profetröst, utan i stället blir överslätande? Jag tror inte heller att människor som röstar på SD vill landet illa. Jag tror snarare att människor har haft en befogad oro över en orolig omvärld, där SD har gett enkla svar.

Men framför allt är det för mig så fundamentalt uppenbart att den nationalistiska människosyn som SD står för helt fjärmar sig från det kristna perspektivet om att värna den fattige, skydda främlingen och upprätta människor som hamnat fel.

Varför orkar inte tidningen Dagen vaka över det kristna perspektivet och kalla detta dystra tankegods för sitt rätta nämn?

—  Olof Enghag

SD vill utvisa främlingen, kräva att främlingen kulturellt sett måste bli svensk för att få stanna. SD vill att någon annan, någon annanstans ska hejda klimatförändringarna, trots vetskapen om att vår egen livsstil i Sverige bidrar till klimatförändringar som drabbar världens fattiga. SD vill kalla Kriminalvården för “Straffverket”, SD vill skära ner i biståndet och SD vill utvisa människor på grund av släktingars brott.

Vad är detta annat än öga för öga, tand för tand? Varför orkar inte tidningen Dagen vaka över det kristna perspektivet och kalla detta dystra tankegods för sitt rätta nämn och samtidigt nyansera skillnaden av denna politiska inriktning från sina väljare? Ibland förefaller tidningen Dagen snarare vara en megafon för Kristdemokraterna än en tidning på kristen grund.

Dagens Frida Park svarar: Det måste bli ett slut på övertonerna och urvattningen av begreppen

Låt mig först börja med att ge svar på det Olof Enghag är så orolig för. Tidningen Dagens ledarsida har alltid, och kommer alltid, vaka över det kristna perspektivet, stå upp för kristna värderingar och emot alla krafter som vill riva ned människovärdet – oavsett politisk färg.

Det kan inte finnas någon tvekan om att Dagens ledarsida kämpar för en värdig flyktingpolitik och för konvertiter som befinner sig i en mycket utsatt situation.

Men samtidigt gör Enghags insändare mig bara än mer beslutsam. Vi måste, som kristna, kunna skilja på ett partis usla och många gånger vedervärdiga utspel, och enskilda väljares motiv till att rösta på ett sådant parti.

Nyligen hade Dagens Nyheter ett reportage om detta. För många SD-väljare, inte minst i gles- och landsbygd, handlar det mycket lite om invandringen. Det handlar om att mittenpartierna vänder sig till storstadsväljare och alldeles för ofta glömmer att av Sveriges 290 kommuner är 33 glesa landsbygdskommuner och 164 landsbygdskommuner. Är de oroliga väljare som röstat för lägre bränslepriser och utbyggd kärnkraft för att få ned elpriserna nationalister och nazister? Knappast.

Så hur kan kristna bidra till att motverka polarisering och de djupa diken som uppstått i samhället? Genom samtal och genom att lyssna. Genom att ställa sig i någon annans skor och se vad de ser och förstå deras motiv. Först då kan vi mötas, bemöta argument och ge alternativa svar på oron.

Det måste bli ett slut på övertonerna och urvattningen av begreppen. Annars kommer de som röstat på SD utifrån rädsla eller missnöje bara cementeras i sitt val än mer.

Detta kan Dagens ledarsida frimodigt säga samtidigt som vi med emfas kritiserar partiet som bildades av nazister och gång på gång visar att de inte förmått städa bort rasismen ur de egna leden. Så ja, vi behöver be för överheten. Emot krafter som vill urholka människovärdet. För rätt och rättfärdighet. Och vi behöver vara fridstiftare och sanningssägande profeter. På samma gång.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig