Advent kanske kräver en ändrad skollag

Skolledare i landets skolor – lyssna på Göran Hägglunds och Jan Björklunds uttolkningar av skollagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

I denna mörka vintertid träder så en ljusbärare fram, en ljusbärare med en förordning till alla skolledare, lärare och skolelever. Med ett budskap som lyser upp, blåser bort all tvivel och klargör alla frågor:

Tänd gärna adventsljus i en kyrka, men gör det med ett neutralt budskap och utan någon religiös förklaring till varför ljusen tänds.

Ljusbäraren är Skolverket och i mina ögon visar detta på hur verket övertolkar lagens skrivningar in absurdum och skapar en konstlad situation där barn inte får ta del av en religiöst förankrad förklaring till advent och vad den ursprungliga tvåtusenåriga orsaken är till varför vi firar jul i vårt land.

Jag ser det som naturligt att de skolor som så önskar och har möjligheten tar tillfället i akt att besöka en kyrka inför advent för att uppleva den atmosfär och glädje som finns i högtiden, med dess positiva förväntan på julens glädjebudskap.

Vid detta besök finner jag det naturligt att en präst eller pastor ger en bakgrund till varför advent firas och också vad som är bakgrunden till den kristna värdegrund och tro som vårt västerländska samhälle tagit stort intryck av.

Naturligtvis sjungs någon adventspsalm och prästen får gärna avsluta samlingen med en bön. I mitt skolsverige utgör en sådan aktivitet en naturlig del av skolgången och det görs i en lämplig samverkan mellan kyrka och skola med en balans som gör att ingen skolelev (eller lärare) känner sig påtvingad en trosuppfattning.

Skolledare i landets skolor – lyssna på Göran Hägglunds och Jan Björklunds uttolkningar av skollagen.

Politiker i Sveriges riksdag, ta tag i frågan så att våra elever även i framtiden får möjlighet att delta i ett traditionsenligt adventsfirande i våra kyrkor med ett verkligt innehåll och behöver skollagen ändras för att detta skall kunna göras med Skolverkets ”välsignelse” vill jag se att det arbetet genomförs snarast möjligt.

Ingemar Kihlström (KD)
Utbildningsnämndens ordförande Herrljunga

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
TORPKONFERENSEN
Premium
Premium
Foto: Jordan Strauss
Nyheter
Foto: Fredrik Sandberg/Adam Wrafter/TT
NYHEMSVECKAN
Premium
Foto: Josefin Lilja
Ledare
Premium
Foto: Johannes Ottestig