Alla kompetenta röster delar inte klimatoron

Därför ska vi framför allt vinnlägga oss om att vinna människor, skriver Anders Gerdmar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

I debatten om klimatet och eskatologin har jag följande sammanfattande synpunkter.

För det första: låt oss stå för Bibelns eskatologi. Allt är inte tydligt när det gäller eskatologi, men det som står i 2 Petr 3:10 är det: ”Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till.” Därför ska vi framför allt vinnlägga oss om att vinna människor. En noggrann läsning av texten ifråga medger inte tanken på en ”förnyad jord”.

Läs mer | Se upp med klimat-eskatologin

 

För det andra: låt oss stå för evangeliets renhet. Om man blandar in frågor om klimat i den bibliska eskatologin riskerar man att sudda ut det klara bibliska budskapet. När de eskatologiska texterna talar om olika naturfenomen som tecken (Matt 24:3–8, Upp 6:8, Joel 1:10–16, Jer 14:1–6) måste vi fråga: är det detta som sker nu? I så fall ska vi verkligen göra oss redo.

För det tredje: vi behöver en sund skapelseteologi, som Sven-Gunnar Hultman och PO Flodström också skriver i sitt inlägg i Dagen 11 juni. Vi behöver också ett ansvarigt förvaltarskap. Men en sund skapelseteologi är just att man på Skaparens och skapelsens område låter vetenskap och beprövad erfarenhet ge oss underlag för våra beslut. Dessa tar vi som kristna i samverkan med alla människor av god vilja. Alla kompetenta röster delar inte klimatoron. Som lekman måste jag lyssna till alla dessa, och alla delar inte oron.

Läs mer | Klimatoron kräver kristet svar

 

Personligen är jag kanske lite allergisk mot olika hyper som kommer med jämna mellanrum. Men Guds ords sanning består och ger oss en säker kompass hur vindarna än blåser.

Anders Gerdmar, docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet och rektor för Skandinavisk teologisk högskola

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.