Alla måste få vara trygga i Sverige

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Den svenska självbilden av ett land där dess invånare kan leva i fred och trygghet, fria att uppfylla sina egna mål och drömmar samt trygga i sin egen tro och uppfattning, är stark hos många. För de flesta är den även sann. Majoriteten av alla som lever i Sverige kan vara trygga med att uttrycka både sina politiska och religiösa uppfattningar. Detta är en av de grundläggande pelarna i det svenska samhället.

Tyvärr åtnjuter inte alla denna trygghet och säkerhet. Bakom skyddet av sociala medier sprider människor och organisationer hat och misstänksamhet gentemot andra. Ibland tar dessa annars ljusskygga människor steget för att fysiskt uttrycka sitt hat på våra gator och torg. Eller i värsta fall mot enskilda individer som både kan känna sig hotade och på allvar skadas.

När judiska församlingar måste lägga miljontals kronor på säkerhetsarrangemang, när tilltron till förnuftet ersätts av vidlyftig populism, när hatet ersätter medmänskligheten, när den offentliga debatten förkortas till enbart 140 tecken på sociala medier, när människor i stället för att öppet diskutera samhällsproblem engagerar sig i ett gatans parlament utan ordning – då blir konsekvenserna allvarliga.

Oavsett politisk uppfattning eller religiös övertygelse ska man som människa kunna känna sig trygg i Sverige. Det faller inte bara på folkvalda politiker att försvara dessa rättigheter, utan oss alla.

Demokratiska rättigheter är svåra att vinna men mycket lätta att förlora. Om det är något historien försöker lära oss är det vikten av att varje generation vid varje tillfälle måste vara redo att stå upp för det öppna och fria samhälle vi oftast tar för givet.

Simon Sjögren, samhällsdebattör

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium Debatt om religionsfrihet och diskriminering - var går gränsen, under Dala Pride 2019 i Falun. Från vänster: Joakim Storck (C), kommunalråd i Falun, Gull Törnegren religionsvetare och etiker från Högskolan i Dalarna, Öyvind Tholvsen, pastor i Lugnetkyrkan och Christina Eriksson, kyrkoherde i Svenska kyrkan, Falu pastorat.
Foto: Thomas Österberg
Foto: Thomas Österberg