Analysen håller inte, Poluha

Trumpsympatisörer gör sig skyldiga till samma fel de skyller medierna för, skriver Maria Nilsson i en slutreplik.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Pelle Poluha har skrivit en replik på min artikel om de vita evangelikaler och Donald Trump (Dagen 15/6). Poluha anför att Demokraternas så kallade radikalisering inneburit att vita evangelikaler inte har något annat val än att rösta på Donald Trumps republikaner. Det stämmer att det demokratiska partiet framföra allt under de sista fem åren har rört sig vänsterut i flera frågor, en konsekvens av att politiker som Bernie Sanders och Alexandra Ocasio Cortez vunnit framgång. Att ett parti gör en vänstergir är inget som jag som liberal applåderar men det kan knappas kvalificeras som en radikalisering. Den typen av begreppsanvändning spär på polarisering och fördumning av det politiska samtalet.

Det stämmer också att det varit stora demonstrationer med anledning av polisbrutalitet och våld mot svarta även under Obamas tid som president. Skillnaden var att Obama-administrationen erkände problemen medan däremot Trump väljer att fokusera på lag och ordning utan att adressera den rasism som finns i det amerikanska samhället. Om man inte gör upp med den kommer det inte att ske någon långsiktig förändring.

Jag blir allvarligt oroad när Poluha skriver att de svarta i USA har många problem men att polisbrutalitet inte är en av dem. Han fortsätter med att konstatera att vita i högre grad drabbas av brottslighet. Det finns inget i de siffror som Poluha för fram som stöder den argumentationen. Siffrorna som Poluha tar upp ger till exempel inte vid handen den totala andelen av vita respektive svarta bland USA:s befolkning. Dessutom visar andra siffror att svarta amerikaner löper tre gånger så stor risk att bli skjutna av polis jämfört med vita. Förnekar Poluha förekomsten av rasism i USA eller ursäktar han den helt enkelt med argumentet att det finns andra större problem?

Poluha tar ett antal exempel som skulle visa på den destruktiva politik som sedan Obama-administrationen lagt grunden för Trumps maktövertagande, alla tagna ur sin kontext och skruvade för att passa sitt argumentationssyfte. Till exempel abortfrågan i staten New York. Det är sant att abort tillåts efter vecka 24 om fostret inte bedöms överleva eller om det utgör en allvarlig hälsorisk för modern. Det är långt ifrån att tillåta abort fram till förlossningen.

Sammanfattningsvis konstaterar jag att Poluha gör sig skyldig till samma misstag som det han anklagar amerikanska medier för att göra: Att ta händelser ur sitt sammanhang, välja bort icke passande fakta, lägger till annan. Det om något är att polarisera en debatt.

Maria Nilsson, riksdagsledamot (L)

 

Läs mer Pelle Poluha: Demokraternas radikalisering är orsaken till polariserat USA

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (100%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

72 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Fysiska gudstjänster
Dan Salomonsson, Sara Mellergård, Krister Liljegren.
Foto: Natanael Gindemo & Privat
Foto: Natanael Gindemo & Privat