Anders Andersson svarar inte på mina frågor

Jag vill fort­farande ha svar på vad ni tänker göra åt ojäm­lik­heterna i vården.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Mitt öppna brev till Göran Hägglund och Maria Larsson (Dagen debatt 31 okt.) får svar. Men från Anders Andersson den 1 november. Fast det verkar som att han inte riktigt har läst vad jag skriver. Han kommenterar egentligen inte det jag lyfter fram och hans svar glider undan från det jag efterfrågar. Han viftar bort det jag aktualiserar, som endast ett uttryck för min sorg. Det är inte snyggt gjort.

Att jag påverkats av det som hänt i min familj är ju självklart. Det öppnade mina ögon för hur sjukvården fungerar, när den är som sämst. Att sjukvården och patientsäkerheten är mycket bra eller mycket dålig, beroende på i vilket landsting man är bosatt.

Andersson skriver att ”vi aldrig haft en mer omsorgsfull eller mer hängiven politisk ledning på socialdepartementet”. Men varför har vi då en ojämlik sjukvård?

Han menar att jag angriper sjukvården generellt. Men det är inte sant. Jag skriver tydligt om ”… exempel från svensk sjukvård. När den är som sämst” i mitt öppna brev.

Anders Andersson påpekar att ”staten inte driver några sjukhus”, att det är landstingen som gör det. Ja, men det är ju precis det jag vänder mig mot! Alla landsting har inte samma ekonomi och skillnader i landstingsresurser skall inte utgöra skillnaden mellan liv och död. Vi ska inte ha en allmän sjukvård, som skapas utifrån de varierande förutsättningar som landstingen ger. Vi ska ha en nationell rättvis sjukvård, fristående från landstingen, med samma förutsättningar för alla patienter, oavsett bostadsort.

Så, Göran Hägglund, jag vill fortfarande ha svar på vad ni tänker göra åt landstingen och ojämlikheterna i sjukvården.

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
KYRKATTACKEN I SRI LANKA
Premium
Foto: Gemunu Amarasinghe