Anders Gerdmar: Helige Ande är inte kvinna

Ur teologisk synpunkt blir det riktigt farligt när genustänkandet tränger in i teologins allra heligaste: kristologi och treenighetslära, skriver Anders Gerdmar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!