24 september 2020

En tidning på kristen grundDebatt

Andreas Fischer: Allan Emrén har beklämmande fel om klimatet

Det går inte att hitta en enda vetenskaplig artikel som förklarar temperaturökningarna utan mänsklig påverkan, skriver Andreas Fischer, dr och docent i oorganisk kemi.

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter.

Det är beklämmande att läsa Allan Emréns inlägg om koldioxidkoncentrationen och klimatet (Dagen, 6/8). Det räcker inte att kvalitativt konstatera att utsläppen har minskat, utan man måste faktiskt titta på konkreta beräkningar. Enligt de siffror som går att hitta har koldioxidemissionerna minskat med cirka 15 procent på grund av coronaviruset. De ligger alltså fortfarande kvar på 85 procent av den tidigare nivån. Detta skulle leda till en minskad ökning av koldioxidkoncentrationen i atmosfären med 0,1 ppm-enheter – mycket mindre än den naturliga variationen i diagrammet och därmed helt omöjligt att utläsa.

Sedan grundar sig klimatologin inte enbart på koncentrationsmätningar. Dagens fysikaliska metoder gör det möjligt att fastställa vilket ursprung som kolet har som hamnar i atmosfären. Det råder inga tvivel om att ökningen orsakas av fossilt kol. Det ligger dock i den empiriska vetenskapens väsen att den inte kan leverera sannolikheter på noll eller ett hundra procent.

Tidigare debatterades det huruvida rökning, inandning av asbestfibrer och överdrivet solbadande orsaker cancer. Även vissa gasers skadliga effekt på det livsviktiga ozonlagret var omdebatterad. I dag är beläggen så överväldigande att (nästan) ingen ifrågasätter skadligheten av de nämnda ämnena eller strålningen.

Naturligtvis kan det finnas naturliga orsaker som frigör fossilt kol och på det sättet leder till uppvärmning av atmosfären. Vill man bedriva seriös vetenskap måste man dock ha en hypotes exakt vilka mekanismer det skulle vara som förklarar ökningen. Jag har inte sett en sådan hypotes och lyckas inte heller hitta en sådan när jag granskar aktuell litteratur.

En vanlig invändning är då att avvikande åsikter skulle tystas ner och därför inte publiceras. Den som är insatt i det vetenskapliga publiceringsväsendet inser dock följande: En artikel som förklarar de senaste 150 årens temperaturförändringar utan att ta till mänskliga utsläpp av växthusgaser som drivande orsak skulle lätt bli accepterad i de mesta ansedda vetenskapliga tidskrifterna. Sådana artiklar går alltså inte att hitta.

Läs också Allan Emrén: Ökad CO2-halt har naturliga orsaker utanför vår kontroll

Vilka slutsatser kan vi som kristna då dra? (Jag medger att jag på detta område bara kan resonera som lekman). Enligt första Moseboken är det vårt ansvar att vårda skapelsen. Jag anser att vi då måste granska kunskapsläget och ta reda på vad som gynnar eller missgynnar livet på jorden. Det ska göras kritiskt.

Jag kan ändå inte komma fram till en annan slutsats än att det är angeläget att varsamt ta hand även om klimatet. Självfallet ska vi också bekämpa hunger och fattigdom. En viktig pusselbit är dock även här klimatet. Ökande temperaturer, värmeböljor, översvämningar eller utdragna perioder av torka lär inte påverka matproduktionen positivt. Och då är det de mest fattiga som drabbas, rika européer, i synnerhet svenskar, kommer fortfarande ha möjlighet att köpa de matvaror och förnödenheter de anser sig behöva.

Andreas Fischer, dr och docent i oorganisk kemi

Läs också Allan Emrén svarar: Pengar som satsas på minskade koldioxidutsläpp är bortkastade

Fler artiklar