Är även IS-bödlarna Guds avbilder?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Det är önskvärt att slippa få Luthercitat slängd i ansiktet när han inte ens omnämns i min insändare.

Jag är fullkomligt överens med Anders Piltz när han skriver:

”Problemet är att Bibeln inte är skriven för att tillfredsställa­ teologers, predikanters och insändarförfattares­ behov av beläggställen utan måste läsas som en helhet, ses som en mosaik: Ingen enskild bit motsvarar konstnärens vision. Först tillsammans med alla andra bitar ser man vad det föreställer” (Dagen 26 april).

Jag har på avbildstemat läst Bibeln i sin helhet, från pärm till pärm, och redovisat fakta kring detta: Människan som en Guds avbild existerar inte i Gamla testamentets värld efter 1 Mos 9:6; Jesus talar aldrig någonstans om människan som en Guds avbild.

När Paulus på sex olika ställen talar om människan på detta tema så är det helt klart att han avser dem som är nya skapelser i Jesus Kristus. Detta är då enligt Piltz att syssla med ”en ytterlighet på den protestantiska skalan”. Man tackar!

Säger jag, som Piltz påstår, att varje spår av Gudsbilden i den ofrälsta människan är utplånad? Jag säger ju uttryckligen att människan ”är av Guds släkt” och att hon ”bär på en begränsad gudslikhet”. Piltz hänvisar till sin tradition och säger att ”människans förstånd och fria vilja ses som en avspegling av Gud”.

Detta med förståndet: ”I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten” (Ef 4:17–18).

Om dessa andligt döda hedningar återspeglar Gud, hur är det då ställt med vår Herre? Piltz hänvisar till Rom 2:15 och menar att denna text bland annat pekar på detta, men det är ett direkt missbruk av bibeltexten eftersom kontexten talar om pånyttfödda hedningar (vers 14).

Om den icke pånyttfödde säger samma brev: ”De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud” (8:5–8).

Om Jesus: ”Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat” (Kol 1:15). Min tanke och min förståelse av Skriften var och är att endast Jesus är Guds avbild och det är först när han får komma in och börja prägla människans liv och karaktär som hon börjar återspegla någon annan än sig själv.

Bor Jesus i andligt döda människor? Överallt och på flera olika sätt i Nya testamentet talar Jesus och apostlarna om att människan som står utanför nåden är andligt död.

Huggormsyngel och vitkalkade gravar är exempel på detta. Konsekvensen av Piltz resonemang blir att ”Gudshatare” och ”alla som är värd döden” (Rom 1:30, 32) är Guds avbilder. IS-bödlarna är även de Guds avbilder, om vi ska tro på Piltz.

Piltz öser ur sin katolska katekes och tradition och en annan har endast Guds ord att tillgå. Hur var det nu Luther sa? Skriften allena!

Sven Degerfeldt

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Foto: Privat & Anna B. Sandberg
Foto: Privat & Anna B. Sandberg