Att rädda barnen är att rädda framtiden

Rädda barnen i Sverige har just fyllt 100 år. Sverige var nummer två av organisationer som bildades för att främst ge stöd till flyktingbarn efter Första världskriget.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

I England bildades Save the Children 1919 i Albert Hall i London. Filantropen Eglantyne Jebb tog initiativet, hon som fick smeknamnet ”Den vita lågan” eftersom hon brann för barns rättigheter. Hon hävdade också att alla nationer gemensamt bär ansvar för hur barnen har det i vår värld. Först långt senare tydliggörs detta i FN:s barnkonvention.

I Sverige var det driftiga kvinnor som låg bakom bildandet av Rädda Barnen, bland andra författaren Elin Wägner. Här fanns också Selma Lagerlöf som formulerade den tänkvärda devisen ”Att rädda barnen är att rädda framtiden”. Något som gäller genom alla tider.

Eglantyne Jebb insåg att frågan om barns rättigheter måste ut internationellt. Hon formulerade så texten till det som blev 1924 års Genève-deklaration om barnets rätt, antaget av Nationernas Förbund.

1928 avled Eglantyne Jebb men arbetet fortsatte med breddat engagemang.

1948 kom så nästa deklaration om barnets rättigheter och 1959 en utökad FN-deklaration. Till slut kom det stora steget då FN 1989, efter tio års intensiva förhandlingar, tog sitt banbrytande beslut om Barnkonventionen. Denna lägger fast barns rätt till liv och utveckling liksom barns rätt att göra sin röst hörd och bli respekterade för sina åsikter. Ett aktuellt parad­exempel är Greta Thunbergs klimat­initiativ ”Fridays for Future”.

Alla världens länder står nu bakom Barnkonventionen utom USA (detta märkliga land som man aldrig blir klok på). I Sverige har Barnkonventionen äntligen blivit lag. Nu gäller det att aktivt tillämpa den på alla plan i samhället. En utmaning, förvisso.

Under 1920-talet arbetade Rädda Barnen aktivt. Mot slutet av decenniet gick dock luften ur och verksamheten gick på sparlåga. Men 1939 tog det fart. Oron ute i Europa och det begynnande Andra världskriget tände ånyo engagemanget. Margit Levinson blev ny kraftfull ordförande som deklarerade: ”jag vill se en stjärnhimmel av lokalföreningar”. Under hennes 24 år i ledningen steg antalet lokalföreningar från några få till omkring 250 med många aktiva medlemmar. Under kriget var verksamheten inriktat på stöd i Europa för barn som drabbats, för att sedan successivt breddas ut över världen.

Så har det fortsatt. Det är ett grundläggande fredsarbete att verka för barnets rättigheter. För det är barnen som kan rädda framtiden.

Lennart Lindgren, före detta generalsekreterare Rädda barnen

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Vi kan bekämpa orättvisor och förnedring, genom att värna om både offret och förövaren, skriver Hanna Möllås.
Foto: Andrik Langfield/Natanael Gindemo
Foto: Andrik Langfield/Natanael Gindemo
Bibeln i skolan
Foto: Jonas Ekströmer/TT, Natanael Gindemo
Foto: Jonas Ekströmer/TT, Natanael Gindemo