Barnen tillhör Guds rike

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

I en insändare, (Dagen 8/11), skriver Ingemar Rådberg att jag skall läsa rätt när jag hänvisar till Skriften. Skriftstället handlar om Jesus och barnen.

Jag är inte så säker på att jag läst fel. På svenska, i de synoptiska evangelierna, återkommer samma uttryck: ”ty Guds rike hör sådana till”, men i den engelska översättningen, (KJ), som ligger närmare grundtexten heter det: ”forof such is the kingdom of God”.

Med andra ord, barnen är, (synonymt: tillhör) Guds rike! Det framgår också av vad Jesus sedan säger om hur man kommer in i riket.

Den svenska översättningen är här lite svag gentemot grundtexten. I Greek-English New Testament Lexikon ( Wilcox & Follet 1948) lyder texten (”for of such is”...) samma som i KJ English Bible.  Den Tyska Lutherbibeln har också samma text: ”...denn solcher ist das Reich Gottes”.

Jag tror jag har läst rätt! Tack ändå, broder för att du är observant! Guds Frid och välsignelse!

Tord Israelsson

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Nyheter
Foto: Josefin Lilja
Premium
Foto: Natanael Johansson
TORPKONFERENSEN
Premium