Be om ursäkt Migrationsverket!

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Med stor förvåning läser man i tidningen Dagen den 26 januari att Migrationsverket konstaterat att Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan räknas som sekter och att skillnaden mellan de båda trossamfunden är omfattande. Detta tyder ju på en fullständig okunnighet hos verkets personal. Vad har Migrationsverket för grund för dessa påståenden och vad menar verket med ”omfattande skillnader”?

En av Migrationsverkets handläggare har, i verkets namn och i ett asylutredande beslut, påstått detta. Är detta verkligen Migrationsverkets genuina åsikter?

Det är horribelt att gång på gång behöva läsa om Migrationsverkets klavertramp då det gäller utredningar om konvertiter. Jag och många med mig från de utpekade kyrkorna protesterar på det bestämdaste mot att en handläggare och naturligtvis då också en beslutsfattare som är så okunniga om frikyrkorörelsen i Sverige, ska få avgöra om människors kristna tro är genuin eller inte. Denna personal bör ju bedömas som inkompetent och bör omgående omplaceras eller avskedas.

Att vara så okunnig och inte känna till att de olika kyrkorna i Sverige samarbetar på ekumenisk grund och att kalla två av de största frikyrkorörelserna med tillsammans cirka 150 000 medlemmar för sekter är både förnedrande och kränkande.

Här i Sjuhäradsbygden, där Borgstena ingår och där Borås är centralort, samarbetar både Equmeniakyrkan, Pingstkyrkan, Svenska kyrkan och andra kyrkor på ett föredömligt sätt, inte minst genom det flyktingarbete som bedrivs genom Kyrkornas flyktingrådgivning för att hjälpa utsatta människor med sociala, juridiska och medicinska problem av olika slag.

Drygt 80 volontärer från dessa, av Migrationsverket utpekade ”sekter” här i Borås med omnejd, är alltså aktivt verksamma med att hjälpa människor i kris. Sedan starten 2011 har cirka 14 000 människor genom våra mottagningar fått hjälp.

Kan Migrationsverket förstå hur det känns för dessa volontärer, som vecka efter vecka, enträget arbetar utan ersättning i Pingstkyrkan i Borås lokaler och nu, av ett statligt verk, blivit indirekt utpekade som arbetare i en sekteristisk rörelse?

En ursäkt från Migrationsverket är naturligtvis på sin plats och då gärna i denna tidning!

Bo Jaxelius, medlem i Pingstkyrkan Borås
 

Läs också: Nu ber Migrationsverket om ursäkt för sektanklagelserna

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Statsministeromröstning