Bedöm KD:s politik - inte hur det känns

Marcus Birro förstår ingenting av mitt svar på hans önskan om att Kristdemokraterna ska bli vänster. (Dagen 17 augusti)

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nej, det blir lätt så när det är etiketter som ska diskuteras och inte sakpolitik. Birro lyckas helt att missa min poäng. Han kritiserar hur partiet ¨känns¨. Det hade varit lättare att hantera om denna känsla sades grunda sig i den förda politiken och den uttalade retoriken.

Politiken - och i förlängningen samhället - kommer inte vidare om det enda politiker ägnar sig åt är att slå ideologiska slagord i huvudet på varandra. Detta är aldrig mer sant än inom ett parti.

Uppenbarligen har jag lyckats missa Birros oömma tå. Ingen kritiker av Kristdemokraterna, vare sig de är medlemmar eller inte, ska vara tysta och rätta sig i något led. Det enda som är önskvärt, är att de blir konkreta.

Om man vill att KD ska lämna regeringen därför att moderaterna är dumma - säg det. Och tala sedan om vad alternativet är - att det är bättre att inte få igenom någonting alls än att kompromissa.

Om man tycker att KD ska dela ut kaffe och bullar på Plattan - säg det. Och tala sedan om varför ett politiskt parti ska ta över kyrkornas och frivilligorganisationernas roll - istället för att ägna sig åt att förbättra deras villkor och stärka deras ställning.

Om man tycker att KD ska sluta driva frågor om sänkt skatt för pensionärer (eftersom skattepolitik är höger) - säg det. Och förklara sedan varför pensionärernas pengar behövs bättre hos Anders Borg än i den egna plånboken.

Min kritik av Birros kritik handlar om att den är svepande. Och att han till stora delar hittar det han tycks söka om han bara lyssnade på vad partiet sa och gjorde. Det får man inte reda på genom att läsa nyhetsmedia. Det får man reda på genom att läsa partiföreträdares egna artiklar, lyssna på deras tal och samtala med dem. Ett fullt rimligt krav på någon som en gång ville bli partiledare ?

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
KYRKATTACKEN I SRI LANKA
Premium
Foto: Gemunu Amarasinghe