Bibelforskning utan tro oroar

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Författarna Cecilia Wassén och Tobias Hägerland som skrivit boken ”Den okände Jesus” (Bokförlaget Langenskiöld) har i en replik till Stefan Gustafsson visat på det omöjliga för dem som bibelforskare att uppmärksamma trosdimensionen i Bibeln (Dagen 18 januari).

Stöd för sitt påstående finner de hos professor Bengt Holmberg som säger: ”vetenskap av alla slag bygger på data som är åtkomliga för alla.”

Författarna själva säger: ”varje skeende skall kunna förklaras av verkan av en känd inomvärldslig orsak.”

Detta strikt inomvärldsligt präglade ställningstagande är det vanliga i den akademiska världen. Det är emellertid en otillräcklig utgångspunkt om man med veten­skapens och Bibelns­ hjälp vill göra den okände­ Jesus­ mera känd. Då måste­ bibel­texterna också bli beaktade­ som tros­dokument.

Man måste­ därför som forskare uppmärksamma inte bara texternas litterala­ och tematiska nivå utan också deras symboliska/trosdimensionella nivå.

Detta har bättre uppmärksammats av de bägge docenternas föregångare. Professor Edvin Larsson till exempel säger: ”Man kan av en forskare fordra att han står öppen för mysteriet i tillvaron, möjligheten till analogi­löst skeende” (föredrag i Ratzeburg 1984). Symptomatiskt nog finns han inte medtagen i författarnas litteraturförteckning liksom inte heller flera av hans internationellt välrenommerade kolleger: professorerna A Fridrichsen, H Riesenfeld, B Gerhardsson, L Hartman och B Olsson.

Bland nutida svenska exegeter tycks finnas företrädare med ambitionen att höja den strikt inomvärldsligt inriktade nivån på nytestamentlig bibelforskning.

Att detta ska behöva ske på bekostnad av öppenheten mot mysteriet i tillvaron upplevs som djupt oroande.

Göte Olingdahl

teol.dr.

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner
Vigselkrav
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen vill med ett nytt förslag göra det svårare för vigselförrättare att neka samkönade par att vigas till äktenskap.
Foto: Kallestad, Gorm
Foto: Kallestad, Gorm