Bibelkritik får utrymme på pastorsutbildning

Det är nu dags att sätta ner foten. Vill församlingar detta?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Den debatt om bibelsyn som pågått i Dagen är viktig. Vi får inte väja för detta som på många sätt är grundläggande för vår syn på bibelordet och därmed också vår tro.

Det har skett en förändring i synsättet på Bibeln, jag tänker nu utifrån frikyrkligt perspektiv. Förtroendet för Bibeln som Guds uppenbarade tilltal har naggats i kanten.

Detta har haft sitt ursprung från de läroanstalter som utbildar pastorerna, vilka blivit allt mer influerade av ett bibelkritiskt synsätt, sedan tidigare förhärskande på universiteten och prästutbildningen. Frikyrko­pastorerna får nu del av bibelkritiken och de olika församlingarna påverkas. Vi ska inte vara så naiva att vi inte tror att detta får konsekvenser för troslivet för den enskilde.

I referatet från den samtalsdag som hölls i slutet av oktober på Örebros Teologiska Högskola, yttrade läraren på denna skola, Greger Andersson sig så här: ”Bibelkritik gör inte att man tappar tron”.

Jag är rädd för att det är ett allt för lättvindigt synsätt. Det finns nog både de som tappat tron och ännu flera som skadats i sitt trosliv på grund av bibelkritik. Detta bör väl inte framställas som något positivt?

Gångna tiders pastorsutbildningar hade inriktningen att fördjupa tron hos de studerande, inte försvaga den. Förr underordnade man sig bibelordet, i dag sätter man sig man sig över det. Bara ordet ”bibelkritik”, även om det kan förklaras på många sätt och försöka försvaras, är avslöjande.

Vid samtalsdagen framkom också att man i undervisningen för blivande pastorer ifrågasätter mycket, som man egentligen inte skulle behöva sysselsätta sig med, till exempel ifrågasättandet om Paulus skrivit Efesierbrevet. Varför inte underordna sig det som står i brevets inledning: ”Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel ...”? Fler och kanske ännu mer uppseendeväckande exempel har framkommit. Ska det vara en del av våra blivande pastorers utbildning?

Det är nu dags att sätta ner foten. Vill församlingar detta? Det är numera inte bara en angelägen fråga för EFK:s församlingar. Sedan Örebro Teologiska Högskola kopplats till utbildningen av Svenska Alliansmission och Pingströrelsen berör denna utbildning en stor del av frikyrkosverige.

Bibelkritik och otro är inget som kommer att gagna Guds rikes framväxt i vårt land. Det är nu upp till församlingarna att komma till tals, de som kommer att få de utbildade pastorerna i sina talarstolar.

Frågan är avgörande för frikyrkans framtid i vårt land.

Holger Nilsson

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium Foto: Natanael Gindemo
Foto: Natanael Gindemo
Premium Foto: Johan Nilsson/TT
Foto: Johan Nilsson/TT