Bibeltro vågar brottas med kritiken

Detta vi kallar bibelkritik är alltså inte att kritisera Bibeln.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Under några veckor har frågor om bibeltro diskuterats i lite olika sammanhang. Det är uppenbart att dessa frågor är viktiga men ganska komplicerade. Det är också klart att det går att ha lite olika syn och ändå vara överens om de avgörande frågorna om Bibeln som Guds inspirerade och tillförlitliga ord. Eftersom frågorna i högsta grad berör pastors- och ledarutbildning vill jag som ansvarig för Akademi för Ledarskap och Teologi, ALT, bara kommentera fyra tankar.

I kristen tro måste Bibeln vara den grundläggande auktoriteten och ett sådant förhållningssätt måste prägla både undervisningen vid teologiska utbildningar och livet i församlingen. Betyder det att Bibeln är sann? Ja, så brukar jag uttrycka mig, men alla som närmat sig denna fråga vet att här kommer vi in på mycket komplicerade frågeställningar om olika texttyper, synen på sanning i olika tider och en rad ytterligare frågor. Diskussionerna om sanningsfrågorna måste föras med både intellektuell och andlig skärpa men de grundläggande frågorna handlar om Bibelns auktoritet. Detta är utgångspunkten för ALT där Pingst, Alliansmissionen, EFK tillsammans med folkhögskolor och ÖTH samverkar.

Kristna ledare som vill ta Bibeln på allvar måste verkligen ta sig an utmaningen att jobba med de svåra frågorna och HUR Bibelns auktoritet ska förstås. Unga i dag är tränade i att diskutera och ifrågasätta. I de flesta fall är det positivt och kan leda till djupare förståelse och tryggare övertygelse. Jag tror därför att det är nödvändigt att pastorer och kristna ledare är tränade i att diskutera de svåra frågorna kring Bibeln. Detta vi kallar bibelkritik är alltså inte att kritisera Bibeln utan att ha redskap att kritiskt granska den. Jag tror bristen på kritisk reflektion kring Bibeln är en stor orsak till att en del unga inte tycker att kyrkans svar på livets frågor är relevanta.

Nu är bibeltro något mycket mer än att ha fast förankrade ståndpunker. Det handlar om hur vi hanterar Bibeln i våra liv både som enskilda kristna och i församlingen. Därför tror vi att utbildningen inte bara ska träna att diskutera Bibeln, bibeltro och bibelkritik. Vi behöver tränas att leva I Bibeln som Guds tilltal, tränas att leva MED Bibeln i både andakt och gudstjänst, tränas att leva UTIFRÅN Bibeln och låta dess ord vara vägledande i hela vår livsföring. Bibeltro syns därför väl så mycket i våra liv som i våra åsikter.

Det som kanske oroar mig mest med den senaste tidens debatt är den uppenbara risken för misstro mot varandra. Det är bra att vi har olika uppfattningar, diskuterar dessa och tillsammans fördjupas i förståelse.

Däremot tror jag att det bara är negativt när vi tillskriver andra människor uppfattningar som de faktiskt inte har eller när vi etiketterar varandra med slagord. Misstron riskerar att bli utgångspunkt för tolkningen av vad den andre säger. Detta är aldrig en god grund för fördjupad förståelse.

Jag vill locka nya generationer av ledare och bibelläsare in i en fördjupad bibeltro som utgår från att Bibeln är Guds tilltal till oss och som med hedervärd analys kan ta sig an det svåra tolkningsarbetet. En bibeltro som involverar hela livet och som kan leva i god dialog med andra kristna syskon och med det samtida samhället.

Ulrik Josefsson, utbildningsföreståndare på ALT, pastor i Pingst och teologie doktor

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
KONVERTITEN ABBAS
Joakim Hagerius.
Foto: Natanel Gindemo
LUCIA