Bilda och Diakonia bör lämna Israel i fred

I Dagen den 3 april gav företrädare för Diakonia och Bilda sin syn på en konferens, ”Kom och se”, i Betlehem tidigare under våren och på förhållanden i området.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

I sin goda iver att stödja palestinska kristna, som utan tvekan har en problematisk situation, har Diakonia och Bilda tyvärr valt ett antiisraeliskt förhållningssätt. I Mellanöstern understöder man fullständigt onödiga provokationer mot Israel med avsikt att framställa landet som den "skurkstat" Lars Ohly utnämnt Israel till. Diakonia och Bilda arrangerar israelfientliga indoktrineringsresor till Israel och på hemmaplan diverse aktiviteter i samma anda. Därigenom förleder man kristenheten att inta en negativ och kritisk attityd mot Israel och åstadkommer därmed att kristna tar avstånd från Guds Ord och Herrens klart uttalade vilja beträffande Israel och det judiska folket.

Att skapa illvilja och hat mot Guds land och folk kan Bilda och Diakonia med förtroende överlåta till Hamas och Mahmod Ahmadinejad och i stället lägga sin energi och kraft på allt gott man åstadkommer på andra platser och i andra sammanhang.

Förhoppningsvis handlar det om aningslöshet och förmildrande god tro, orsakad av att man förläst sig på liberal- och ersättningsteologi, det vill säga att Bibeln kan ifrågasättas i flera avseenden respektive att den kristna församlingen övertagit Israels roll efter Kristus. Det enda uppdrag Herren gett oss när det gäller Israel är att välsigna - givetvis inte synd och övergrepp men själva grundtanken, ett judiskt folk i ett judiskt, av Herren utsett, hemland.

Genom den ersättningsteologiska förvillelsen avskärmar man sig från insikten att dagens Israel är ett resultat av Guds handlande och en uppfyllelse av Bibelns profetior. Därmed ställer man sig själv "offside" och missar den flerdimensionella delaktigheten i ett av det mest fascinerande undren någonsin. Det är som att byta bort färg-tv:n mot en svartvit.

Jag rekommenderar Bilda och Diakonia att antingen ställa upp för Bibelns syn på Israel eller lämna Israel och det judiska folket i fred.

Glöm inte att dagens ofullkomliga och hårt pressade Israel i dag är mitt i den profetiska processen. I Hesekiel 37 möter vi den märkliga händelsen då döda ben formas till ett levande Guds-folk. Den processen har säkert egendomliga och frånstötande inslag. Profeten tog inte avstånd från det han såg utan väntade och fick uppleva det underbara slutresultatet. På samma sätt skall vi inte avskriva dagens Israel utan välsigna det Herren gör. I annat fall riskerar vi att missa en viktig del av tillvarons "grand final".

Henry Nordin

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Dödshjälp
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Foto: Fredrik Sandberg/TT
SVK-krisen i Jönköping
Matilda Thorén, ungdomsledare i Svenska kyrkan i Jönköping är kritisik till ledningens beslut att lägga ner all ungdomsverksamhet.
Foto: Privat & Google pro
Foto: Privat & Google pro
Dagengalan
Foto: Samuel Björk
Foto: Samuel Björk