Bilda svarar inte om synen på judisk tro

Om vi kristna ska vara trovärdiga mot Nya testamentet, och vår judiska samtid, behöver vi reflektera bättre över teologin.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Det är bra att Lars Lingius och Magnus Stenberg (Dagen 28 aug) möter palestinier och judar. Men ni undviker att behandla det jag tar upp, allmänna kristna teologiska attityder till judar och judisk tro som vi behöver göra upp med. Ni skriver i stället om Bildas verksamhet i Jerusalem, något som jag inte alls berört.

Det vore för övrigt en berättigad journalistisk bedrift att göra en ordentlig historisk genomlysning av Bildas studiecenter i Jerusalem ur aspekterna saklighet och balans.

Det jag uppmärksammat är inte politik, utan en grundinställning bland många kristna till judisk tro och judar i Nya testamentet. Om man med hänvisning till Matt 27:25 hävdar att judarna kollektivt bär ansvar för Jesu korsfästelse, måste man vara medveten om att det är en klassisk antisemitisk anklagelse, likaså att detta inte är vad Matteus hävdar. Lika lite finns utsagor i Nya testamentet om att Israel förlorat förbundet.

Listan kan förlängas med attityder till judar som kristna behöver bli medvetna om, och teologier som bör revideras. I grova drag finns tre hållningar bland kristna till vårt ursprung - urkristendomens förhållande till samtidens judiska tro:

1) Jesus grundar kristendomen som ersättning för judendomen. Judendomen är förlegad och judarna har förlorat sin kallelse som Guds folk som det fick vid Sinai. Kristna är ett nytt Gudsfolk - det nya Israel. Judendom och kristendom blir varandras motsatser. Kristen antisemitism hos kyrkofäder med den synen är väldokumenterad.

2) Jesus utvecklar kristendomen ur judisk tro, men "växer ur" den. I förlängningen blir judisk identitet oönskad. Jesus har en ny och annorlunda undervisning där kontrasten till det judiska blir de kristnas identitet. Praktiserande judar med kristen tro accepterades inte av Kyrkan utan uteslöts. Därmed blev kristen teologi antijudisk.

3) Jesus bejakade sitt judiska arv, men kritiserade internt judiska företeelser bland exempelvis sadducéer och fariséer. Den urkristna församlingen bestod av både praktiserande judar med kristen bekännelse, och hednakristna som levde utan Lagen. Tron på Jesus som Messias och livet i Honom förenade. Kontinuitet mellan GT och NT, med Jesus som fullbordare av Skriften. Men judiska identiteten upphävdes inte för judiska kristna.

Om vi kristna ska vara trovärdiga mot Nya testamentet, och vår judiska samtid, behöver vi reflektera bättre över teologin.

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Nyhem och Torp
Premium
Foto: Agnes Öjfelth
Debatt
Foto: TOMASONEBORG/SvD/SCANPIX