Bildningsbroar mellan tro, kultur och samhälle

Var och en är varmt välkommen att vara med att i bästa folkbildningsanda ta och ge, lyssna och lära.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Replik till Sune Fahlgrens inlägg ”En postsekulär bildningsvision” (Dagen 15/1).

Sedan långt tillbaka finns det några perspektiv som är särskilt viktiga och konstruktiva i Bildas arbete. Det postsekulära skeende vi befinner oss i är ett.

Den öppna kultursynen ett annat. Båda har formats i Bilda och tidigare FS under årtionden som en del i vår identitetsutveckling.

Vårt signum är att bygga broar mellan tro, kultur och samhällsfrågor. Genom historien finns ett antal rubriker på mötesplatser och skrifter om just detta: från 1950-talets arbete med ”Ett pietistiskt arv i dagens kulturliv”, 2000-talets stora konferens om kultur, tro och existens till dagens precisering av deltagarkulturbegreppet.

Tro, samhälle och kultur finns i ett gemensamt språkområde där gränsöverskridande uttryckssätt och möten hjälper oss att utforska både mysteriet och världen i ett bildningsarbete som just kristen tro ger särskild laddning och djup.

”Bildas ledning” har aldrig och kommer inte heller nu att utfärda några teologiska kommunikéer som svar till Sune Fahlgren eller någon annan. Men var och en är varmt välkommen att vara med att i bästa folkbildningsanda ta och ge, lyssna och lära.

Det gäller även i den situation som nu råder efter förbundsstämmans demokratiska beslut att Bilda ska fortsätta att verka på egen hand.

Erik Amnå, Förbundsordförande Studieförbundet Bilda

Kerstin Enlund, Förbundsrektor Studieförbundet Bilda

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Sara Danius 1962-2019
Turkiet invaderar Syrien
NOBELPRISET