Björne Erixon: Det Pingst behöver är en tydlig teologi

Nära Gud, nära nöden och nåden.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Hur mår landets pingst­församlingar? Självklart olika. Ett behov som jag ser växer är behov av en tydlig bearbetad teologi. Tillsammans med fördjupad tillväxt, genuin självkänsla kombinerad med äkta ödmjukhet. Uppdraget har växt inför vårt lands framtid. En djupgående självrannsakan behövs. För att det ska bli möjligt behövs bland annat insikt om Guds avsikt med sin församling.

Pingstförsamlingar är en del av ett stort sammanhang. Det räcker inte med olika ensidigheter. Starka upplevelser och goda sociala insatser kan vara något gott. En medveten tydlig teologi saknas tyvärr ofta.

Inställning till teologi i Pingst har förändrats under åren. I min ungdom fanns rädsla och förakt inför behov av bearbetad genomtänkt ”levd” teologi. I dag finns öppningar. Men också risk för ensidig isolering av teologin från församlingsliv, lärjungaskap och fördjupande spiritualitet.

Är Pingst en ”startplatta”, för att man sedan går vidare till nya djup? Är avsaknad av tydlig fördjupning i lära och liv det som gör att många pingstvänner dragit vidare? Det finns säkert en rad olika orsaker. Det goda kan vara att många berikar sitt nya sammanhang.

Självklart bör Pingst ge sitt givna bidrag till andra: en vision om att ge evangelium till Sveriges folk kombinerad med en diakonal kallelse att bistå ”de nedersta”. Men, var kommer teologin in? Här behövs ett pionjärarbete: att på nytt återerövra bibelstudiet, bibelförkunnelsen, bibelsamtalet och den teologiska bearbetningen. Utan att för ett ögonblick ringakta andras bidrag.

Att förnya, fördjupa, teologin utifrån både hela Skriftens samlade visdom och att ge rättvisa åt fullheten av Andens verk. Ty om varje kristet sammanhang frimodigt, ödmjukt, ger sitt specifika bidrag, främjas helhet, glädje och ödmjukhet. Pingst behöver besinna sig gällande sitt teologiska ansvar.

Det räcker inte med kärnfulla appeller, kraftfulla enradingar, så kallade one-liners. Varför lämnar människor vår gemenskap? En av flera orsaker är brist på tydlig biblisk lödig teologisk vision. Pingströrelsens identitet, teologiskt med hänsyn till spiritualitet och vision, trivs gott i samtal, i närvaro med andra. Men brist på teologiskt självförtroende, som format många pingstvänners identitet, ger ibland en grogrund för ytlighet, självgodhet och förödande ensidighet. För att inte tala om det tomrum som uppstår: Vem och vad fyller detta vakuum? Med förankring i bearbetad teologi, föds en kongenial längtan efter att i ärlig närvaro bidra till en ekumenisk helhet.

Det finns en grundvision som formade Pingst tidigt: Berättelsen om Guds vilja, avsikt och möjlighet att återupprätta församlingen till ”apostolisk skönhet och kraft”. Varm närhet till urkristendomens ursprunglighet formade en vision, en glädje och förväntan. Där fanns den öppnade bibeln, de lyssnande sinnena, de öppnade händerna ut till dem som skulle vinnas för Jesus Kristus och en innerlig närhet till dem andra gick förbi. Nära Gud, nära nöden och nåden. En jordnära tro, ingen högspänningskristendom, som gärna flyr bort från medmänniskor.

När teologisk identitet kombineras med ödmjukhet till de andra, gynnas identitet och gästfrihet, utan rädsla eller behov av revirmarkering. Det blir tjänandet som sätts i fokus: hela världen öppnas.

Områden för teologisk-biblisk fördjupning kan vara följande: dopsyn, nattvardssyn, fördjupat studium av Jesu människoblivande (inkarnationen) och dess konkreta konsekvenser för lärjungaskap i gudsrikets tecken, biblisk befriande helgelselära och praxis både personligt och i relation till samhälle, fördjupat studium av församlingssyn.

Här ser vi några utmaningar, uppfordrande och angelägna. Ett spännande angeläget pionjärarbete öppnar sig!

Björne Erixon, bibellärare

Läs fler artiklar om Pingst FFS

Alla tidigare artiklar

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Explosionen i Beirut
Johanna Svanelind arbetar för Act Svenska kyrkan i Beirut, men är just nu i Sverige. - Den värsta chocken har börjat lägga sig, men det har varit tunga dagar, säger hon om explosionerna i staden.
Foto: Maria Chalhoub/Svenska kyrkan
Foto: Maria Chalhoub/Svenska kyrkan
Fysiska gudstjänster
Dan Salomonsson, Sara Mellergård, Krister Liljegren.
Foto: Natanael Gindemo & Privat
Foto: Natanael Gindemo & Privat