Blir det något svar från Peter Halldorf?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

För en tid sedan ställde Björne Erixon några öppna frågor på denna sida riktade till Peter Halldorf, där han bland annat undrade vad och hur Halldorf menar med att vi alla ska börja vandra med påven, utan att för den skull behöva underordna oss honom.

Är detta en lek med ord? Hur ska vi som Dagenläsare tolka Peter Halldorfs tystnad? Om vi inte får reda på hur Halldorf menar med ett sådant märkligt uttalande, så kan vi måhända få veta varför inte Halldorf svarar.

Sven Degerfeldt 

Svar direkt: Peter Halldorf är mitt i en avskiljd skrivperiod som gör att han avvaktar med sitt svar, men det kommer inom de närmaste veckorna.

Carl-Henric Jaktlund, debattredaktör

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Bethel church
Ta emot inspiration från karismatiska förnyelserörelser, men fånga också upp de varningssignaler som finns. Bilden: Bill Johnson undervisar på bibelskolan i Kalifornien.
Foto: Christopher Visser
Foto: Christopher Visser