Bra att unga ogillar kyrkans gudstjänster

Om gudstjänsterna mer liknar en kurs, då är vi inne på ett relevant spår.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Varför flyr unga församlingen? var en debattrubrik som man kunde läsa i Dagen torsdag den 1 november. Det kan säkert vara intressant för teologer att träffas och ställa frågan varför unga inte vill vara kvar i församlingen, men ett betydligt effektivare sätt hade varit att fråga de som det berör – de unga!

I ett perspektiv är det bra att de unga inte visar större trohet till församlingen eftersom detta kanske kan väcka församlingarnas system och organisation. De unga visar samma attityd som människor i allmänhet gör inför kyrkans gudstjänster: de ger mig inget, är ointressanta, ytliga och förutsägbara!

Vi ska vara tacksamma för att de unga inte vill lära sig tycka om detta fastlåsta och förutsägbara mönster som dagens gudstjänster visar. När unga vänder ryggen åt församlingen ska vi komma ihåg att de flesta inte vänder ryggen mot Gud, utan mot detta förutsägbara system som låter gudstjänsterna bestå av fyra psalmer, inledningsord, fyra lovsånger med ett tillrättalagt komp, pålysningar och en predikan som anstränger sig för att vara trevlig och teologiskt förankrad, men som inte tillräckligt förmår vara relevant mot själva syftet med evangeliet till människan, nämligen: Hur ska jag få mitt liv att skapa den goda relationen till min partner, till mina barn och medmänniskor? Vad är annars syftet – förutom uppvaknandet ”på den andra stranden”?

Om vi vågar stanna upp så är själva kärnan, syftet och meningen med det som bör vara kyrkans ärende, det som Jesus vill lära oss: Att skapa goda relationer med hjälp av Jesu undervisning. Utöver detta kommer naturligtvis också relationen till Gud och här måste grunden vara det Jesus säger till oss: Han kallar oss vänner! Bibeln har så många berättelser som visar på en naturligt befriad relation till Jesus Kristus: Sackeus i trädet, kvinnan som smorde Jesu fötter. Prestationslöst och just en vänskapsrelation. En bra rubrik skulle då kunna vara: Hur ser och vad innehåller en vänskap?

Om formerna och modellerna får ett fokus på det operativa innehållet, att gudstjänsterna mer liknar en kurs, då är vi inne på ett relevant spår. Konstigare än så är det inte.

Ingemar Bjärneroth

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium Foto: Baz Ratner/TT
Foto: Baz Ratner/TT
Nyheter Foto: TT
Foto: TT