Bräcklig grund, Livets ord

Håller Livets ord som stiftelse fortfarande fast vid urkunden från 1983?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Man måste beundra Livets ords pastor Joakim Lundqvist som inför Uppdrag gransknings sedvanligt profilerade reportage gav goda, balanserade svar på enkelspåriga frågor.

Det jag i sammanhanget ändå kan fundera över är om Livets ord som stiftelse fortfarande håller fast vid urkunden från 1983 med stadgar för stiftelsen Livets ord och dess formuleringar.

Där fastslås (mot bakgrund av Bibeln som Guds ofelbara ord): ”/Jesus/ visade med sitt liv, sin död och sin uppståndelse att Gud vill frälsa människan till ande, själ och kropp och att Guds vilja är att varje människa i detta livet skall vandra i gudomlig hälsa, gudomligt välstånd och genom tro är en övervinnare på alla livets områden.”

(Med den grunden är det ju inte så konstigt om man ordnade till gudomligt välsignade pensionsavtal när man hade möjligheten…)

Men, viktigare än en sådan kanske infam gliring: Den för trosförkunnelsen grundläggande tanken att det är i detta livet, här och nu, som vi har tillgång till ”gudomlig hälsa” och ”gudomligt välstånd” är ju för den klassiska kristna tron något helt väsensfrämmande. Om stiftelsen Livets ord bygger vidare på en så bräcklig grund så är det i och för sig inte så märkligt om det skaver inte bara i fyrkantiga journalisters ögon men även hos andra kristna medvandrare.

Tomas Söderhjelm

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
TORPKONFERENSEN
Premium
Premium
Foto: Jordan Strauss
Nyheter
Foto: Fredrik Sandberg/Adam Wrafter/TT
NYHEMSVECKAN
Premium
Foto: Josefin Lilja
Ledare
Premium
Foto: Johannes Ottestig