Centern: Certifiera mot tvångsarbete

Genom en frivillig märkning som visar att företag är fria från människohandel kan konsumenter göra bättre val, skriver Martina Johansson.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Alla människor ska kunna leva fritt utan förtryck, tvång eller hot och våld, men tyvärr är det inte så. Både i Sverige och i världen finns det miljontals människor som lever i slaveriliknande förhållanden eller är utsatta för människohandel. Enligt ILO, Internationella arbetsorganisationen, uppskattas runt 600 000 vara offer för tvångs­arbete i EU och över 20 miljoner i världen.

Människohandel och tvångsarbete handlar inte enbart om sexuella tjänster utan finns bland annat inom bärplockning, byggnadsarbete och nagel- och massagesalonger. För att räknas som tvång eller människohandel finns oftast indikationer på fysiskt eller sexuellt våld, begräsningar i arbetstagarens rörelsefrihet, undanhållen eller utebliven lön, undanhållande av pass med mera.

De senaste åren har antalet misstänkta fall av arbetsrelaterad människohandel ökat. Men det har inte resulterat i lika många domar. År 2018 fick Sverige 15 fällande domar om människohandel, dock var sex av dem hänförda till samma fall. Vi vet inte hur många offren är, men det kan röra sig om tusentals. Det relativt sett lilla antalet åtal är ett tydligt tecken på att vi behöver göra förändringar för att fler fall ska anmälas och leda till brott.

Hur kan vi då motverka att det förekommer människohandel? Vilket ansvar har företagen och vilket ansvar har konsumenten?

För det första behöver vi förstå att det sker människohandel inom andra områden än sexuella tjänster och för att nå dit krävs det mycket kunskap. Kunskap hos företag, myndigheter, polisen och hos oss som konsumenter.

Hur många i din närhet har reflekterat över att det kan pågå människohandel hos de företag som har nagelsalonger eller byggföretaget som bygger i ditt närområde?

Genom att kunskapen ökar kan vi ställa frågor och krav på att vi vill veta under vilka förhållande företagets medarbetare arbetar.

Företagen har ett stort ansvar för att deras medarbetare är på arbetsplatsen av fri vilja och har en bra arbetsmiljö. Detta gäller både företag som har all sin verksamhet i Sverige och för de företag som köper vissa tjänster eller varor från andra länder. I det fall företagen köper varor eller tjänster från andra företag borde de göra oanmälda besök hos leverantörer, för att få en verklig bild av hur det ser ut på arbetsplatsen.

Centerpartiet vill se att det införs en frivillig märkning för företag som visar att de är fria från människohandel. Det ökar möjligheten för konsumenten att ställa frågor hos de företag som inte använder märkningen och på så sätt kan konsumenter göra bättre val. Konsumenter har makt, men då måste de också få möjligheten att ställa kraven. Främst genom kunskap, men även någon form av märkning av varorna.

Även myndigheter och polisen behöver höja sin kunskap dels för att se när en person är på väg in i Sverige om det kan vara fråga om människohandel, dels när den typ av anmälningar kommer in till polisen. Polismyndigheten behöver bli bättre på att utreda dessa fall och även ge de utsatta den reflektionstid på 30 dagar som de har rätt till. En reflektionstid där de inte behöver gå in i förhör med mera, utan kan vila i trygghet utan att riskera att utvisas eller hittas av dem som utsätter dem för människohandel. Reflektionstiden är viktig för att de som är utsatta inte ska känna sig tvingade att lämna Sverige utan att en utredning sker på anmälan. Det är en rättssäkerhetsfråga för dem som är offer. För att lyckas krävs även att polisen samarbetar gränsöverskridande eftersom många som ägnar sig åt människohandel gör det över nationsgränser. Här kan EU fortsätta att förbättra sitt samarbete.

Genom ökad kunskap kan fler människor leva fritt utan förtryck, tvång, hot, våld genom att vara utsatta för människohandel.

Martina Johansson, (C), konsument- politisk talesperson

Läs mer om Centerpartiet

Alla tidigare artiklar

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.