Corona förändrar missionen

Pandemin kommer att få omfattande påverkan på kyrkornas missionsarbete som inte kommer kunna återgå till det normala, skriver Rauli Lehtonen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Covid-19 har orsakat stora problem för hela vår värld. De kommer att leda till betydande förändringar i missionsarbetet. Vi måste fundera på hur våra internationella insatser kommer att påverkas av pandemin och vad det är som väntar oss bakom hörnet. WTO har gjort en prognos att världshandeln i år kommer att minska med 13-32 procent. Globaliseringen och det internationella samarbetet kommer troligen att hamna mer i bakgrunden, vilket kommer att minska handelsförbindelser och leda till tilltagande protektionism.

Det betyder att gränsöverskridande kontakter mellan länder kommer att försvåras och missionärernas roll att förändras. Troligen kommer de nationella arbetarnas roll att öka på bekostnad av internationella evangelister och projektledare. Därför måste vi anpassa våra strategier till de nya förhållandena, när landgränser stängs och flyget blir för kostsamt för naturen och våra plånböcker. När prislappen på missionärer ökar, då måste vi investera mer i träning av nationella arbetare och stärka våra partners nationella kapacitet.

Trots att statens roll minskat under en rad av år i de liberala demokratierna, har coronavirusets framfart förändrat allt och plötsligt stärkt statens roll i samhället. Den har stigit fram som en frälsande kraft mot arbetslöshet, konkurser och brott, men kan medföra att statens kontroll över medborgarnas liv och rörelser kommer att bli ännu striktare än tidigare.

Myndighetskontrollen kan komma att påverka utländska arbetare, som engagerar sig i missionens tjänst. I länder som Kina, Ryssland, Indien och flera muslimska stater kommer detta att begränsa religionsfriheten och försvåra möjligheter till evangelisation och församlingsplantering. Projekt hamnar troligen under hårdare restriktioner, både från utsändande och mottagande länder. Missionsinsatser kan komma att förbjudas eller begränsas i fler länder än de 135 i FN, som i dag inte följer deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Nu måste vi anpassa våra strategier i en tid, när de ”underjordiska kyrkorna” troligen kommer att öka i antal.

Coronakrisen har förändrat det trendiga individualistiska tänket till en mer hänsynstagande livsstil. Krisen har öppnat människors hjärtan även i Sverige. Folk i karantän får hjälp med att handla livsmedel, lokala företag i kris bistås, så att de kan klara krisen. Många har börjat använda sin fritid till fler frivilliginsatser för människor i nöd. Nu bör kyrkor utveckla nya metoder för att utnyttja det eskalerande intresset för solidaritet och bistånd. Tänk om detta kan leda till att insamlingar och insatser kan få ett helt nytt lyft både under och efter krisen. Solidariteten har visat sig vara en starkare kraft i kriser än den individualistiska synen, som fokuserar på egennyttan. Dess effekter är också mer kortsiktiga än samarbetet, som når mycket längre på sikt.

Rädslan för smitta har förhindrat större möten, vilket lyft fram styrkan i de digitala medierna. Streaming av gudstjänster och tv-program har gett möjligheterna att förena de kristna och sprida Guds ord. Internet och satellitsändningar kan på sikt bli några av de få återstående chanserna att sprida budskapet över nationsgränser. Sociala medier, satellit- och internetsändningar kan mycket väl bli flaggskeppet i kristen mission framöver. Hur förbereder vi oss i så fall för den dramatiska omställningen?

Det amerikanska brandingföretaget Big Red Rooster har nyligen hävdat att covid-19 kommer att förändra människors köpvanor. Folk kommer att köpa mer produkter via nätet. Intresse för inhemska produkter och tjänster kommer att öka. Information på det egna språket kommer att prioriteras. Detta har redan lett till ett avogt intresse på flera håll för internationella organisationer som FN, EU och WHO. Globala nätverk får en minskad betydelse och förenklas till mer bilaterala relationer, eller helt nationella insatser, vars styrka just dynamiken kan bli.

Nationella insatser och lokala initiativ blir den stora utmaningen för vår mission. Lyckas vi anpassa våra strategier, så att våra partner kan känna ägarskap för det vi gör tillsammans i deras närområden? Den frågan kan bli avgörande för om vår mission överlever corona. Om vi stödjer de nationella kyrkornas vision och arbetar som likvärdiga partners, då spelar det mindre roll hur världen runt omkring oss förändras.

Rauli Lehtonen, sekreterare för Världspingströrelsens (WAGF och PWF) religionsfrihets-kommitté och ledamot i den internationella styrgruppen för WAGF

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (91%)
  • Nej (9%)
  • Vet inte (0%)

11 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Maria Gustin Bergström och Stefan Gustavsson landar helt olika då Sverige är på väg att ta fram en ny migrationspolitik.
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord