Dags att evangelisera Sverige

Svensk kristenhet behöver en nationell strategi för församlingsplantering. Det skriver Daniel Norburg, missions­direktor i Evangeliska frikyrkan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

När jag började som pastor 1994 och tog initiativ för att grunda nya församlingar så var en del sammanhang och kyrkor fortfarande frågande till att grunda nya församlingar i Sverige. Har vi inte tillräckligt med tomma kyrkor? Har vi inte haft tillräckligt med splittringar? Det var några av frågorna jag fick.

I dag är det helt annorlunda. De allra flesta av våra frikyrkosamfund arbetar på något sätt med församlingsgrundande.

Hur går det då? Mellan åren 2000 och 2010 lades över 500 frikyrkoförsamlingar ned i vårt land. Det innebär att en församling i veckan försvinner.

Pingströrelsen (Institutet för pentekostala studier) har nyligen lagt fram en rapport som säger att det under 2000-talet endast har planterats 37 nya pingstförsamlingar. Evangeliska frikyrkan har under samma period bara grundat ett 50-tal nya församlingar och flera av dem har inte överlevt. Och det ser inte bättre ut i övriga samfund. Detta räcker inte långt!

Men det finns också positiva trender. Många nya migrantförsamlingar grundas i invandringens fotspår. I tidningen Världen idag intervjuades kyrkohistorikern Torbjörn Aronson om sin kartläggning av nya karismatiska församlingar i Sverige där han kom fram till en siffra på över 400 nya församlingar, varav 210 har startats de senaste tio åren. Bland de större nätverken som nu finns etablerade i Sverige, nämner Torbjörn Aronson den afrikanska församlingsrörelsen The redeemed christian church of God med hela 26 församlingar i Sverige. Vi ser även exempelvis nya etniskt afrikanska, persiska, arabiska, latinamerikanska och etiopiska församlingar grundas i Sverige i dag, men också ett antal mångkulturella och internationella församlingar med en stor blandning vad gäller etnisk bakgrund. Hur tar vi vara på dessa nya svenskars tro och dynamik och låter oss smittas av dem? Hur kan vi stå tillsammans för Guds rike i Sverige i en unik tid?

Jag menar att vi behöver en nationell kraftsamling kring hur vi sprider evangeliet, gör lärjungar och ser nya församlingar grundas i Sverige. Förutsättningarna finns för att med Guds hjälp se en växande dynamisk rörelse av missionella församlingar, men är vi redo att göra det som krävs?

Det finns positiva exempel från andra delar av världen där man har lyckats vända negativa trender. I USA har en av Evangeliska frikyrkans samarbetskyrkor Converge (tidigare Swedish baptist general conference) gjort detta. För 15 år sedan var man 600 församlingar i samfundet. Då bestämde man sig för att satsa de mesta av sina resurser på att grunda nya församlingar. I dag har man dubblerat antalet och är drygt 1 200 församlingar. De har gått från att döpa 2 000 personer per år 2005 till att 2015 döpa 17 000.

I England har Anglikanska Kyrkan varit modig nog att rucka på principen om att endast tillåta territoriella församlingar. I dag kan en biskop godkänna grundandet av nya icke-territoriella församlingar inom sitt stift, allt för att nå nya människor med evangeliet. Man har också arbetat mycket med att ”omplantera” församlingar och skapa nya former av uttryck för kyrka (så kallade fresh expressions). Anglikanska kyrkan kommenterade sin egen statistik den 16 januari 2014 när ärkebiskopen av Canterbury skrev på deras egen hemsida: ”Det finns goda skäl till att vara hoppfull gällande den Engelska kyrkans framtid. En ny forskningsstudie som publiceras i dag visar tecken på tillväxt över hela landet i olika områden av församlingsliv – allt från nygrundande församlingar och kyrkor till våra gamla katedraler. Betydande tillväxt har skett bland ”fresh expressions” (nya församlingar och kyrkor) där vi nu ser att hela 21 000 personer tillhör dem.”

Jag skulle vilja uppmuntra Svenska kyrkan att på samma sätt öppna för icke-territoriella församlingar i sitt sammanhang. Om vi ska lyckas med att återevangelisera vårt land behöver alla kyrkor och samfund förenas i en kraftfull rörelse av församlingsgrundande!

Därför vill jag utmana mig själv och mina kollegor i övriga kyrkor och samfund att nu komma samman för att be och samtala kring en nationell strategi för församlingsgrundande i Sverige. Och i dessa samtal självklart även inkludera de nya migrantförsamlingarna och deras ledare.

Daniel Norburg, missionsdirektor i Evangeliska frikyrkan

Norburg

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vej inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vej inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.
Premium
Foto: Frederick Florin