”Damer i vitt” går före i Kuba

Kubanska ”Damer i vitt” väl värda sitt fredspris för sin kamp emot kommunismen. Det skriver Alf Svensson.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Varje år delar Europaparlamentet ut sitt eget ”fredspris”, Sakharovpriset. Priset tilldelas personer eller grupper som gjort berömvärda insatser för att försvara de mänskliga fri- och rättigheterna. Ett pris till hjältar som står upp emot intolerans, fanatism och förtryck.

För ett par veckor sedan genomfördes en prisceremoni i Europaparlamentet för 2005 års vinnare: ”Damer i vitt” från Kuba. Anledningen till att ceremonin kunde genomföras först nu är att Kubas regering fram tills nyligen belagt kvinnorna med utreseförbud.

”Damer i vitt” grundades efter den så kallade ”kubanska svarta våren” 2003 – då Kubas kommunistregim genomförde en massarrestering av de mest framträdande personerna inom den kubanska demokratirörelsen.

Bland de fängslade fanns journalister och politiker från flera partier varav åtskilliga var kristdemokrater. Många kvinnor närstående till de fängslade männen började träffas på söndagar vid S:ta Rita-kyrkan i Havanna för att be för fångarna och för att genomföra en procession utanför kyrkan – klädda helt i vitt.

Kubas kommunistregim organiserar regelbundet grupper för att störa de fredliga marscherna och flera av rörelsens medlemmar har häktats och hotats av polis och myndigheter. Enbart i januari i år blev fler än 125 av de vitklädda damerna gripna och förda till arresteringsceller.

Castros totalitära regim har den senaste tiden signalerat förändring. Men i verkligheten har ingenting förändrats. De kubanska ledarna visar fortfarande förakt för sina medborgare. De mest basala mänskliga rättigheter, såsom rätten till liv, frihet, tro, yttrande-, press-, och rörelsefrihet förnekas dem.

Enligt Human Rights Watch är Kuba det enda land i Latinamerika som förtrycker alla former av politiskt oliktänkande. Raúl Castros regering utsätter sina meningsmotståndare för olagliga frihetsberövanden, misshandel, summariska rättegångar, reserestriktioner och påtvingad exil. Hundratals politiska samvetsfångar sitter kvar i kubanska fängelser.

EU gör förvisso mer för det kubanska folket än att ge ”Damer i vitt” ett pris, men måste än tydligare kräva att mänskliga fri- och rättigheter respekteras på Kuba och att samvetsfångarna friges. Human Rights Watch har tidigare föreslagit att EU borde komma med nya och smarta sanktioner som riktar sig mot den kubanska ledningen: inreseförbud till Europa, frysning av tillgångar och utländska investeringar.

Förslag om sanktioner tål alltid att resoneras om. Demokratiaktivister måste under alla förhållanden stödjas och uppmärksammas. EU:s medlemsländer måste alltid och överallt kräva att kommunistpartiet med sin frihetskvävande ideologi öppnar för fria val.

Låt oss aldrig glömma våra kubanska vänner. Människovärdet är okränkbart och unikt, oavsett vem man är, eller var i världen man är född och bor.

Alf Svensson, Europaparlamentariker för Kristdemokraterna

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Sara Danius 1962-2019
Sara Danius under Nobelfesten 2018.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Foto: Janerik Henriksson/TT
NOBELPRISET