Den fasta grunden för församlingen

Vad som förvånar mig är att Bibel 2000 används i förkunnarleden i stor utsträckning.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Dagen har ett mycket trevligt och framför allt utmanande inslag – ofta på fredagar – Helg­quizet. Jag erkänner att bara några enstaka gånger har jag lyckats med att klara fem rätt.

I Helgquizet från den 12 januari 2018 hade fråga 4 följande text: ”I vilket av evangelierna läser vi om hur Jesus utnämner Simon till, Petrus, som han ska bygga sin kyrka på?” ”Rätt svar” angavs till Matt 16:18. I Folkbibeln lyder svaret ”Och jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling”.

Uppfattningen att Simon, med det nya namnet Petrus, är kyrkans byggnadssten eller klippa började att hävdas redan under de första århundrandena då den romersk katolska kyrkan etablerades och påveämbetet ansågs instiftat av Jesus när han gav aposteln Petrus ett speciellt ansvar för kyrkan. Denna tradition bygger på texten i Matt 16:18 och återspeglas även tydligt genom att texten finns inristad runt tornet på Peterskyrkan i Rom.

Finns det stöd för att Jesus utnämner Simon till den som ska vara grundstenen för hans kyrka? Hur uppfattar Simon Petrus denna påstådda utnämning? Vad säger bibeln?

Efter Jesu uppståndelse förefaller det som att Petrus inte, till en början, planerade att gå in i uppdraget som ”människofiskare” eller församlingsbyggare. Han återgår till sitt yrke. I Joh 21:3 säger han till sina kollegor: ”Jag går ut och fiskar”. Det var där vid Tiberias sjö som Petrus sedan träffade Jesus. Var det Simon Petrus trefaldiga förnekande av Jesus några dagar tidigare som låg till grund för att Jesus frågade Simon lika många gånger om Simons relation till honom: ”har du mig kär”? Jesus gör ingen antydan där om att Simon Petrus var den som skulle ta över och bli grundare av församlingen. Jesus tilltalade inte ens Simon Petrus med Petrus utan Simon Johannes son.

Petrus själv verkar inte göra anspråk på att ha någon särställning bland de övriga apostlarna. I sina två brev kallar han sig apostel och i 1 Petr 2 presenterar han Jesus som den levande hörnstenen som Jesu efterföljare får fortsätta att bygga på. Petrus kräver tydligen inte heller att bli den första församlingens ledare utan accepterar att Jesu halvbroder utses till denna post. Själv väljer han en tjänst som reseevangelist främst bland judarna.

Folkbibeln ger oss klara besked om att den klippa som församlingen skulle byggas på är Herren själv och inte någon mänsklig gestalt. Detta genom flera referenser framför allt till gamla testamentet (GT), som i sin tur refererar vidare till många andra bibelställen.

Bibelberättelsen i Matt 16 handlar främst om: ”Vem säger ni att jag är” och Simons svar: ”Messias den levande Gudens Son”. Denna bekännelse som Gud uppenbarat för Simon syftar på den Klippa som är Herren och som presenteras på många ställen i GT.

I Bibel 2000 förstärks Matt 16:18 med en extra ”klippa”: ”Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka”. Ingen tvekan, budskapet är klart och fastlaget och behöver inget stöd genom referenser, framför allt inte till gamla testamentet. Snarare blir det så att Bibelkommissionen som är författare till Bibel 2000, undanhåller läsaren de möjligheter som Folkbibeln ger utrymme för, genom hänvisningarna, till att rannsaka bibelordet vilket både Jesus och Paulus rekommenderar.

Att utse Petrus till församlingens grundpelare i likhet med den katolska traditionen är en klar liberalteologisk vinkling av bibelordet och ett sätt att förmänskliga kyrkans grundpelare. Bibel 2000 innehåller många liknande manipulationer av bibelordet varför den aktuella texten knappast förvånar. Framför allt förefaller Bibelkommissionen ha svårt för att acceptera det klara sambandet mellan gamla testamentet och det nya vilket Jesus och Paulus ofta framhäver: ”Det står skrivet, enligt Skriften och profeterna”.

Vad som förvånar mig är att Bibel 2000 används i förkunnarleden i stor utsträckning, även i karismatiska församlingar. När Gideoniterna delar ut sina nya testamenten är det som Bibel 2000 och jag vet även att när konfirmandkurser avslutas får konfirmanderna en Bibel 2000. Detta är ansvarslöst mot bibelordet. ”Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus” (1 Kor 3:11).

Sven Holmberg, docent

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Böneutrop
Kyrka och politik