Den frälste måste tränas för att överleva

När Gunnar Svahns debattartikel dyker upp i Dagen (25/9), undrar i alla fall jag om inte den är ett försök att på ett försynt sätt presentera Filadelfiaförsamlingen Stockholms omställning till en mjukare linje i församlingsfrågor. Att något är på gång är helt säkert.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Pingströrelsens frälsningslära går tillbaka till helgelserörelsen och metodismen med individens ställningstagande i centrum. Omvändelsen var radikal och för det mesta ögonblicklig. Syndanöden gjorde att många människor grät och kved när de konfronterades med sitt eget syndaliv.

Vi har nästan övergivit tron på att Jesus kan förvandla en människa genom ett ögonblickligt och övernaturligt ingripande som leder till nyfödelse och kraft att leva i renhet. Därför blir vår förkunnelse ofta terapeutisk (omplåstrande) i stället för kirurgisk, då vi erbjuder lyssnarna att låta Herren operera bort synden i deras liv. Successivt har vi glidit bort från den trånga portens idé varpå vi sänkt trösklarna in i församlingarna. Men vore det inte bättre att predika ett fulltonigt evangelium, i stället för att gömma undan vitala sanningar för människornas frälsning. Vi hjälper inte människor med ”pop-psychology” prat.

Det är tid att lyfta fram Wesleys syn på frälsning och omvändelse. Han menar att det inte är frälsningen i sig som är viktig utan den frälsta människans ständiga träning för ett heligt liv. Hon måste tränas för att överleva och undkomma helvetets makter. Och för att möjliggöra detta skapade Wesley ett lärjungaskapsideal som fortfarande visat sig svårslagbart.

Man kan verkligen tala om den trånga portens ideologi hos Wesley. Men det gav resultat. För det rena livet och den mänskliga viljan blev i Wesleys system förutsättningar för ett ständigt segrande liv.

Vi har nästan övergivit tron på att Jesus kan förvandla en människa genom ett ögonblickligt och övernaturligt ingripande.

Nils-Olov Nilsson, Teolog

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Foto: Natanael Johansson
TORPKONFERENSEN
Premium