Det är saligare att ge än att ta, V

Med kommunistisk synvinkel säger man ”allt ditt är mitt”.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Den 4 maj skriver Samuel Skånberg om de kristna värdena hos Vänsterpartiet i en insändare. När det gäller de första kristna och kommunismen finns det stora likheter i sättet att dela på de tillgångarna man förfogar över. Det är dock en stor skillnad i inställning till givandet och fördelningen.

Kristendomen och kommunism har helt olika rötter. Mycket förenklat beror allt på vilket perspektiv man har. Med kristen synvinkel kan man säga, ”allt mitt är ditt”, men med kommunistisk synvinkel säger man ”allt ditt är mitt”. Historien visar tydligt vad följderna blivit med båda dessa fördelningsprinciper.

I dag kan vi till exempel se skillnaden mellan Nord- och Sydkorea. I Nordkorea råder kommuniststyre med stort lidande för folket. I Sydkorea har en stor del av befolkningen blivit kristna under 1900-talet och samtidigt har landet fått en av Asiens mest blomstrande ekonomier och folket verkar må bra. Kan det bero på ”att det är saligare att ge än att taga”?

Att det finns kristna bekännare i Vänsterpartiet är ändå mycket bra. Det är en annan sak. Vi troende behöver vara och synas överallt.

Håkan Paulson, ordförande Kristdemokraterna Salem

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.