Det krävs vilja och möjlighet

Uppvärdera svenskundervisningen och följ upp dem som har bott här länge. Det receptet ger KD:s talesperson för ­integrationspolitik.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Migrationsminister Tobias Billströms uttalande om att färre ska få en fristad i Sverige har väckt känslor. Som kristdemokrat anser jag att det är viktigt att Sverige fortsätter att vara ett land som står öppet för dem som behöver skydd och hjälp. Det innebär dock inte att vi kan blunda för att många av våra nya svenskar har en alltför lång väg mellan ankomst och egen försörjning.

Min gode vän från Libanon har bott här sedan tonåren. Han har inte mycket till övers för de invandrare som kommer till Sverige och inte lär sig svenska. ”Man måste vilja integreras”, säger han. ”Det finns ingen som kan tvinga dig till det, du måste vilja själv.”

Min vän kommer själv från ett krigshärjat land. Han har fått kämpa för att få jobb i Sverige men är numera så svensk det går att vara i sättet att tala och leva. Frågan är varför det går så trögt för vissa grupper och vissa personer att de fortfarande efter många år i Sverige inte har lärt sig den enklaste svenska som behövs för att kunna handla i affärer, gå till vårdcentralen eller göra sig förstådda på Arbetsförmedlingen eller socialkontoret. Många använder sina barn som tolkar i vardagen.

Kanske är det som för en annan god vän till mig, som kom hit på 1980-talet från ett annat land i Mellanöstern. Han hade flytt sitt land för sin kristna tro, men när han kom till SFI-undervisningen satt där muslimer – något han inte kunde ­acceptera. Vi kan tycka vad vi vill om det. För många i Sverige är det självklart att alla ska kunna samsas oavsett religion, men för honom blev det som att komma tillbaka till hemlandets fasor. När han inte kände sig trygg kunde han inte heller lära sig något. Han kom aldrig tillbaka till SFI och erbjöds inte heller individanpassad undervisning.

Jag törs påstå att trots den långa erfarenhet av Svenska för invandrare, SFI, som vi har erbjudit i Sverige har alltför många personer passerat undervisningen utan att ha lärt sig tillräckligt för att kunna gå ut på arbetsmarknaden, eller för att klara sin vardag.

Skolinspektionen gjorde 2011 en granskning av svenskundervisningen för invandrare i 33 kommuner och två kommunalförbund. Där fanns tydliga brister i planering, genomförande och uppföljning. Bland annat påpekade Skolinspektionen att det ska finnas lösningar som är anpassade för vuxnas lärande och efter individens bakgrund och erfarenheter. Vidare ansåg myndigheten att SFI-lärarna behövde ha särskild kompetens och förmåga till flexibilitet, samt att alltför få kommuner tog hjälp av modern teknik i undervisningen.

Det som förvånar mig i debatten om migration och integration är att så många debattörer är bekymrade över ökningen av utbetalningar av försörjningsstöd – inte i första hand över att det finns människor i vårt land som inte kommer ut i arbete på grund av att de inte har det svenska språket.

Vad har dessa högljudda kommunpolitiker och andra förståsigpåare själva gjort för uppföljningar av kvaliteten på SFI och av hur många av dem som får försörjningsstöd som har fått godkänt i de olika kurserna?

Enligt Skolverket ska ”varje kommun aktivt verka för att nå de personer i kommunen som har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare och för att motivera dem att delta i sådan utbildning”. För mig innebär det också att verka för att det finns lärare som vill undervisa i svenska, som själva behärskar flera språk och som har den pedagogiska förmågan att nå personer från olika kulturer och religioner, förutom själva hemspråken.

Uppvärdera svenskundervisningen och följ upp dem som har bott här länge. Det som ger resultat är praktik eller arbete parallellt med svenskundervisning, kopplat till yrke, ålder och utbildningsnivå.

Penilla Gunther (KD), riksdags­ledamot, integrationspolitisk talesperson

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
KYRKATTACKEN I SRI LANKA
Premium
Foto: Gemunu Amarasinghe